HĐND TX Đông Triều thông qua nghị quyết thành lập 4 phường

Thứ Sáu, 09/11/2018, 14:24 [GMT+7]
.
.

Ngày 9/11, HĐND TX Đông Triều khoá XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường) để xem xét, thảo luận, thông qua nghị quyết chủ trương thành lập 4 phường: Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế thuộc TX Đông Triều.

Tại kỳ họp, UBND thị xã đã trình tờ trình về việc đề nghị thông qua chủ trương thành lập 4 phường nói trên; Ban Pháp chế HĐND thị xã trình báo cáo thẩm tra Đề án thành lập 4 phường.

HĐND TX Đông Triều thông qua nghị quyết về việc thành lập 4 phường Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế.
HĐND TX Đông Triều thông qua nghị quyết về việc thành lập 4 phường: Hồng Phong, Tràng An, Yên Thọ, Hoàng Quế.

Theo Đề án, thành lập phường Hoàng Quế trên cơ sở nguyên trạng 14,88km2 diện tích tự nhiên và dân số 8.234 người; phường Yên Thọ trên cơ sở nguyên trạng 10,20km2 diện tích tự nhiên và dân số 11.023 người; phường Hồng Phong trên cơ sở nguyên trạng 7,38km2 diện tích tự nhiên và dân số 8.558 người; phường Tràng An trên cơ sở nguyên trạng 9,53km2 diện tích tự nhiên và dân số 6.540 người. Cơ cấu và trình độ phát triển KT-XH của 4 xã trên đều đạt; cơ bản đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị của phường thuộc thị xã.

Đến nay, hồ sơ, thủ tục thành lập 4 phường đã đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định; tổ chức lấy ý kiến toàn thể cử tri tại các địa bàn có liên quan với tỷ lệ cử tri đồng ý cao; HĐND các xã trên cũng đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 4 phường.

Sau khi thảo luận, HĐND TX Đông Triều đã nhất trí, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập 4 phường nói trên.

Thu Trang (Trung tâm TT-VH Đông Triều)

.
.
.
.
.
.
.
.