Cải cách hành chính: Sở GTVT "ghi điểm" trong mắt người dân

Thứ Tư, 07/11/2018, 15:11 [GMT+7]
.
.

Với mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, thời gian qua, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính.

g
Cán bộ Sở GTVT giải quyết thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe cho công dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, Sở GTVT đã chỉ đạo sát sao, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện chủ chương cải cách hành chính của tỉnh. Trên cơ sở này, Sở đã tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định của pháp luật theo hướng đơn giản và dễ thực hiện. Từ đó, đã góp phần giảm bớt thời gian giải quyết các thủ tục và rút ngắn thời gian đi lại của tổ chức, công dân.

Theo thống kê, hiện nay phần lớn các thủ tục hành chính của Sở GTVT đã được cắt giảm gần 40% thời gian so với quy định, như: Thủ tục cấp phù hiệu xe hợp đồng giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày, cấp phù hiệu xe tắcxi giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày, cấp phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày, đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày...

Hiện nay, Sở GTVT đã đưa 98 thủ tục hành chính vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Để đảm bảo chất lượng công tác thẩm định, giải quyết hồ sơ, Sở đã rà soát, lựa chọn cán bộ có đủ thẩm quyền, năng lực, trình độ chuyên môn để có thể thẩm định được thủ tục hành chính hoặc thẩm định, phê duyệt thủ tục hành chính ngay tại Trung tâm Hành chính công tỉnh khi được ủy quyền.

Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, Sở GTVT cũng đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Sở đang thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đối với 77 thủ tục.

Sở GTVT đã đặt ra mục tiêu năm 2018 có trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến trong tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, Sở đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối với công dân chủ động gửi hồ sơ trực tuyến qua mạng, đồng thời tập huấn cho đội ngũ cán bộ kỹ năng, nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua mạng. Tính riêng 9 tháng năm 2018 đã có trên 70% tổng số hồ sơ thủ tục hành chính của Sở được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến. Bằng cách làm này đã thay đổi cách thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân cũng như tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính giảm thời gian, chi phí, công sức… 

g
Người dân đăng ký nhận cấp giấy phép lái xe qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và giảm tải lưu lượng người dân đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính, thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp với Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ trả kết quả tại nhà đối với 45 thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe qua dịch vụ bưu chính công ích. Tính riêng 9 tháng năm 2018, Sở GTVT đã tiếp nhận trên 770.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó gần 99% hồ sơ đều được giải quyết trước và đúng hạn, trên 6.600 hồ sơ được chuyển qua dịch vụ bưu điện công ích.

Với những giải pháp thiết thực, việc làm cụ thể, công tác cải cách thủ tục hành chính ở Sở GTVT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được niềm tin từ phía các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực GTVT.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.