Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện giảm nghèo tại Vân Đồn

Thứ Tư, 07/11/2018, 09:57 [GMT+7]
.
.

Ngày 6/11, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Vân Đồn về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và thực hiện chính sách hỗ trợ tại Nghị định số 136/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Thời gian qua, Chương trình giảm nghèo bền vững được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện quan tâm triển khai sâu rộng đến từng thôn, bản, hộ dân; chú trọng làm tốt ngay từ khâu tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia của người dân, người nghèo trong các hoạt động giảm nghèo. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình và đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo của huyện thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình từ năm 2016 đến hết tháng 9/2018 của huyện là gần 680 tỷ đồng, phân bổ thực hiện các dự án thành phần thuộc chương trình theo đúng quy định. Trong đó, tổng vốn kế hoạch giao hỗ trợ cơ sở hạ tầng, phát triển sán xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển và hải đảo là trên 19 tỷ đồng, tổng vốn kế hoạch giao thực hiện Chương trình 135 gắn với Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh” là trên 18,9 tỷ đồng… Các nội dung về truyền thông và giảm nghèo về thông tin, chính sách tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, khám chữa bệnh và cấp thẻ BHXH, hỗ trợ nhà ở, nước sạch, trợ giúp pháp lý, chi trả trợ cấp cho người thuộc diện bảo trợ xã hội… được tập trung thực hiện đúng quy định.

Đoàn giám sát tại UBND xã Đài Xuyên về thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo.
Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại UBND xã Đài Xuyên về thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo.

Kết quả rà soát tính đến hết tháng 10/2018, toàn huyện còn 289 hộ nghèo, giảm 510 hộ nghèo so với đầu giai đoạn năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người của huyện hiện đạt 57,6 triệu đồng (riêng tại các xã có thôn đặc biệt khó khăn như Vạn Yên đạt 37 triệu đồng, Bản Sen 50 triệu đồng, Bình Dân 26 triệu đồng, Đài Xuyên 29 triệu đồng). Hiện, 6/11 xã của huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị huyện Vân Đồn trong thời gian tới cần quan tâm hơn nữa các nội dung: Quản lý các công trình sau đầu tư, đặc biệt tập trung tại các xã bãi ngang ven biển và hải đảo, xử lý tình trạng ngập lụt do ảnh hưởng tại các công trình thi công tại địa phương, quan tâm tạo sinh kế, tái định cư tốt cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất, hỗ trợ phát triển sản xuất, tập trung phát huy thế mạnh những giống vật nuôi, cây trồng là lợi thế của địa phương; đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; tiếp tục chỉ đạo rà soát, xử lý các vùng lõm sóng điện thoại, sóng truyền hình để đảm bảo nhu cầu thông tin của người dân…

Trước đó cùng ngày, Đoàn đã đi thực tế tại 3 xã Vạn Yên, Đài Xuyên, Bình Dân để khảo sát tiến độ và hiệu quả công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; chất lượng các công trình đầu tư xây dựng cơ bản; công tác giám sát đầu tư cộng đồng… và ghi nhận những ý kiến người dân thụ hưởng các chương trình, dự án hỗ trợ.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.