TP Hạ Long: Diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm địa bàn AN -QP Cao Xanh – Hà Khánh

Thứ Năm, 18/10/2018, 16:50 [GMT+7]
.
.

Sáng 28/10, Ban Chỉ huy Quân sự TP Hạ Long đã chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm địa bàn an ninh – quốc phòng Cao Xanh – Hà Khánh năm 2018.

Dự và chỉ đạo diễn tập có lãnh đạo một số cơ quan của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an TP Hạ Long và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

Trong thời gian 1 ngày, các thành viên Cụm địa bàn an ninh – quốc phòng Cao Xanh – Hà Khánh sẽ tổ chức diễn tập vận hành cơ chế gồm hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng – an ninh, chuyển lực lượng vũ trang địa phương từ thường trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên thường trực sẵn sàng chiến đấu cao, thông qua tình huống xử lý tình huống bạo loạn vũ trang, khủng bố, giải thoát con tin của Công an phường, hội nghị Đảng ủy thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ phòng thủ. Cuộc diễn tập cũng tổ chức thực binh có bắn đạn thật…

Lãnh đạo Công an phường Cao Xanh báo cáo phương án xử lý tình huống khủng bố, giải thoát con tin
Lãnh đạo Công an phường Cao Xanh báo cáo phương án xử lý tình huống khủng bố, giải thoát con tin.

Cuộc diễn tập nhằm mục đích nâng cao chất lượng vận hành cơ chế sẵn sàng chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở địa phương trong tình hình mới.

Được biết, đây là cụm địa bàn an ninh – quốc phòng cuối cùng của TP Hạ Long tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2018.

Quang Minh
 

 

.
.
.
.
.
.
.
.