Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Thứ Sáu, 12/10/2018, 06:51 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, TP Cẩm Phả luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC của địa phương, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

Tin liên quan

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Cẩm Phả trao giấy chứng nhận lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng-an ninh cho đảng viên mới
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Cẩm Phả trao giấy chứng nhận lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng - an ninh cho đảng viên mới. Ảnh: Bạch Dương (CTV)

Hằng năm, TP Cẩm Phả chủ động khảo sát, đánh giá, rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp, sử dụng, bố trí cán bộ theo quy hoạch, nhằm phát huy năng lực của đội ngũ này. Trên cơ sở đó, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC căn cứ vào nhu cầu thực tế của các đơn vị, đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh, sở, ban, ngành, thành phố tổ chức.

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của thành phố cơ bản đáp ứng nhu cầu đòi hỏi đặt ra từ thực tiễn để tập trung thực hiện cho phù hợp với địa phương. Riêng năm 2017, thành phố có 373 lượt CBCCVC tham gia các lớp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quốc phòng; 1.471 lượt CBCCVC tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị và 8 lượt tham gia đào tạo nước ngoài. Từ đầu năm 2018 đến nay, thành phố có 728 lượt CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức: Nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, cán bộ chủ chốt cấp xã, quản lý nhà nước về du lịch.

Sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ CBCCVC được nâng lên; nhiều đồng chí được tin tưởng giao đảm nhiệm các chức danh chủ chốt cấp ủy, HĐND, UBND các cấp.

Cùng với đó, Cẩm Phả đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống tuyên giáo các cấp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của mỗi CBCCVC trong chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công việc.

Thành phố chủ động đổi mới hình thức, phương pháp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đảm bảo nghiêm túc, khoa học, hiệu quả; chỉ đạo tổ chức cơ sở Đảng trong mỗi đợt tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phải chuẩn bị chu đáo về nội dung, phương pháp truyền đạt. Đồng thời, yêu cầu các báo cáo viên đầu tư thời gian, chuẩn bị nội dung bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin, bổ sung hình ảnh, tư liệu, dẫn chứng thực tiễn để minh họa giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản trong các nghị quyết.

chất lượng đội ngũ CBCCVC của địa phương ngày càng được nâng cao, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.
Cán bộ phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

9 tháng qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố đã mở 37 lớp bồi dưỡng chính trị cho 4.616 lượt học viên; tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị cho 2.524 giáo viên bằng hình thức trực tuyến tại 33 điểm cầu. Trung tâm cũng yêu cầu đội ngũ giảng viên chủ động cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết đưa vào chương trình giảng dạy. Thực hiện kết hợp các phương pháp giảng dạy tích cực, lựa chọn và nêu ra các nội dung cần thảo luận, giúp học viên tự liên hệ với thực tiễn công tác, đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện các nghị quyết phù hợp...

Ngoài ra, thành phố tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết cũng như tổ chức các cuộc họp trực tuyến từ thành phố đến tất cả các xã, phường trên địa bàn. Biên soạn, cấp phát cho các chi bộ trên 10.800 cuốn cẩm nang tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh và thành phố. Sau khi cấp phát, Ban Thường vụ Thành ủy tích cực kiểm tra, khảo sát đột xuất đối với các chi, đảng bộ để đánh giá chất lượng học tập.

Xác định công tác điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý là khâu quan trọng trong công tác cán bộ, từ đầu năm đến nay, thành phố đã kiện toàn 44 cán bộ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý phòng, ban, đơn vị, phường, xã, trường học đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy trình. Điều động, luân chuyển, giảm 5 vị trí cấp phó, gồm: Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị. Ngay sau khi được kiện toàn, luân chuyển, bổ nhiệm, bầu vào vị trí, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã tích cực phát huy trách nhiệm ở cương vị mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác, góp phần xây dựng một nền công vụ hiệu quả...

Đến nay, chất lượng đội ngũ CBCCVC của TP Cẩm Phả ngày càng nâng cao, từ đó không ngừng củng cố niềm tin của người dân đối với bộ máy chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Quỳnh Hoa

.
.
.
.
.
.
.
.