Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15-10 (1930-2018): Phát huy vai trò công tác dân vận trong giai đoạn mới

Thứ Bảy, 13/10/2018, 17:15 [GMT+7]
.
.

Công tác dân vận trong hệ thống chính trị của tỉnh luôn gắn liền với lịch sử cách mạng của Đảng bộ tỉnh. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cơ bản trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, giám sát việc thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới tại Đảng ủy Than Quảng Ninh.

Cách đây 88 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến 31/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc chỉ đạo tổ chức ra cơ quan chuyên môn của Đảng về công tác vận động quần chúng. Từ đó, ghi dấu ngày ra đời ngành Dân vận của Đảng, mở ra một trang mới, một mốc son vẻ vang trong sự nghiệp công tác dân vận của Đảng.

Tháng 10/1999, trên cơ sở đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm là Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

Hòa cùng dòng chảy của lịch sử, tỉnh Quảng Ninh luôn tự hào về truyền thống của quân và dân Vùng mỏ, luôn xung kích đi đầu, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, tích cực tham gia trường kỳ kháng chiến đánh đuổi thực dân, đế quốc, chi viện cho tiền tuyến góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh lại tích cực đi đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước phát triển kinh tế và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh.

Nổi bật, trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,7%, cao nhất so với cùng kỳ 6 năm gần đây. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 30.729 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 22.751 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo và triển khai hiệu quả. Các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và Đề án 196 được triển khai tích cực. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững… Để đạt được những kết quả toàn diện trên chính là nhờ sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự đồng nhất, đồng lòng, ủng hộ của toàn dân. Và một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh đoàn kết to lớn đó có vai trò quan trọng của công tác dân vận.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng, những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong thời kỳ mới; kịp thời đề xuất nhiều chủ trương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận. Ban dân vận các cấp trong tỉnh còn chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm làm tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác và học tập; thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, nội dung công tác dân vận của tỉnh những năm qua đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết dân tộc, sự đồng thuận xã hội. Phương thức vận động quần chúng có nhiều đổi mới, đa dạng, chất lượng, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đông đảo quần chúng nhân dân tin tưởng, đồng thuận với các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững quốc phòng - an ninh… Qua đó, đã góp phần tích cực phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

 Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ảnh: Thùy Dương (Ban Dân vận Tỉnh ủy)

Từ đầu năm 2018 đến nay, triển khai nội dung “Năm Dân vận chính quyền”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền thông qua việc cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ hành chính công. Nhờ đó, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Quảng Ninh năm 2017 lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu cả nước. Hoạt động của trung tâm hành chính công các địa phương, bộ phận nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã bước đầu có hiệu quả; đã rà soát, cắt bỏ được nhiều thành phần hồ sơ không phù hợp để đơn giản hóa các bộ thủ tục hành chính của các cấp, các ngành. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đạt 99,95%, cấp huyện đạt 98,6%, hoàn thành và đưa 231 điểm cầu trực tuyến cấp xã vào hoạt động. Đặc biệt, tinh thần thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người làm việc, tiếp xúc trực tiếp với người dân đã được nâng lên, giảm thiểu những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Nhờ đó, qua khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp với hoạt động của cơ quan công quyền ngày được nâng lên...

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp dân vận trong tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; chủ động nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo và đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân... Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.