Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng 16/10 (1948-2018): Xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ và nhân dân Vùng mỏ

Thứ Hai, 15/10/2018, 07:45 [GMT+7]
.
.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Xác định rõ tầm quan trọng đó, từ ngày thành lập đến nay, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao. 

Chuyển mạnh cả về “lượng” và “chất”

Quá trình hình thành và phát triển của ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Ninh kể từ khi hợp nhất khu Hồng Quảng với tỉnh Hải Ninh thành tỉnh Quảng Ninh đã trải qua 14 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trong mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử có những đặc điểm, tình hình khác nhau, song đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tính đến nay, tổng số cán bộ kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên là 129, trong đó cán bộ có trình độ chuyên môn đại học chiếm 72,1%, trên đại học là 14%; trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân chiếm 55,8%. Tổng số cán bộ kiểm tra cấp cơ sở là 1.584, trong đó có trình độ chuyên môn đại học chiếm 52,8%, trên đại học là 2,6%; trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân chiếm 12,6%.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 cho Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Tiên Yên.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Yên.

Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, suốt chặng đường hình thành và phát triển, UBKT Tỉnh ủy và UBKT cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn cuộc sống. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Nỗ lực đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên thực hiện việc hợp nhất cơ quan kiểm tra với cơ quan thanh tra cấp huyện. Đây là nhiệm vụ quan trọng và chưa có tiền lệ nên tỉnh xây dựng lộ trình thực hiện thận trọng, từng bước, từng giai đoạn. Đặc biệt, từ năm 2014, thực hiện Đề án 25 của tỉnh, một số địa phương cấp huyện đã bắt đầu triển khai thực hiện nhất thể hóa chức danh Chủ nhiệm UBKT đồng thời là Chánh thanh tra, bước đầu thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung, làm tiền đề cho việc thực hiện hợp nhất hai cơ quan, đồng thời để sớm phát hiện những khó khăn vướng mắc, kịp thời có giải pháp cho phương án hợp nhất.

Cán bộ công chức ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thăm di tích UBKT Trung ương cục Miền Nam
Cán bộ công chức ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thăm di tích UBKT Trung ương cục Miền Nam. Ảnh Tư liệu

Sau 2 năm thực hiện nhất thể hóa chức danh, từ năm 2017, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các địa phương xây dựng đề án hợp nhất cơ quan UBKT với cơ quan thanh tra cấp huyện. Tính đến hết tháng 8/2018, đã có 14/14 địa phương cấp huyện thực hiện hợp nhất hai cơ quan, tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, hạn chế sự trùng chéo trong xây dựng nội dung chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch thanh tra; thuận lợi trong chia sẻ thông tin, tài liệu, điều tiết công việc, tạo sự hài hòa, thống nhất và khai thác hiệu quả nhân lực của hai cơ quan, đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan thanh tra, kiểm tra.

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong toàn ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu giúp UBKT Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoàn thành toàn diện các chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra. Cùng với việc chủ trì đôn đốc, theo dõi, tổng hợp các chương trình kiểm tra, giám sát và thanh tra trong toàn tỉnh, UBKT Tỉnh ủy đã thực hiện và hoàn thành nhiều nhiệm vụ do Tỉnh ủy giao đối với một số lĩnh vực quan trọng như đất đai, tài nguyên khoáng sản, cải cách hành chính, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và văn hóa công sở… Đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cấp ủy và UBKT các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt. Trong đó, chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp kiểm tra thường xuyên với định kỳ và đột xuất; giám sát thường xuyên với giám sát chuyên đề; kết hợp kiểm tra diện rộng với kiểm tra điểm; kiểm tra chuyên đề với kiểm tra vụ việc đối với các lĩnh vực, địa bàn mà dư luận quan tâm. 

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 với 16 tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc.
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương  tổ chức Hội nghị giao ban  triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 với 16 tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc tại Quảng Ninh. 

Tính riêng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 39 tổ chức đảng cấp dưới và 150 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 1.962 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 336 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật đảng; đã kiểm tra đối với 171 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh; 2.813 tổ chức đảng về thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm.

Tự hào truyền thống 70 năm, các thế hệ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng tỉnh hôm nay quyết tâm khắc phục khó khăn, vận dụng, phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu, đổi mới hoạt động gắn với thực tiễn đặt ra để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt hơn, có hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh.

NHỮNG DẤU ẤN TỰ HÀO:

- Năm 2003 được tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng Nhất.

- Năm 2008 được tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng Ba.

- Năm 2013 được tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng Nhì.

- Năm 2016 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Cờ thi đua các năm 2008, 2012.

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Bằng khen các năm 2001, 2010, 2011.

- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen năm 2014.

- Nhiều năm liên tục tập thể và các cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của tỉnh.

Hoài Anh

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực về cả nội dung, tính chất, mức độ. Qua đó đã kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến, các nhân tố mới; chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân, phục vụ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Phóng viên Báo Quảng Ninh đã phỏng vấn một số đồng chí lãnh đạo cơ quan kiểm tra của các địa phương trong tỉnh.

* ĐỒNG CHÍ HOÀNG THỊ AN, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA HUYỆN BÌNH LIÊU: “Chủ động tham mưu cho Huyện ủy ban hành các quy định nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát”

Để đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ trong quy trình kiểm tra, giám sát, cùng với triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản, quy định của Trung ương, của tỉnh, thời gian qua, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Bình Liêu đã chủ động, tăng cường đề xuất, tham mưu cho Huyện ủy ban hành các quy định cụ thể trong từng lĩnh vực kiểm tra - giám sát. Tiêu biểu như: Quy định số 02-QĐ/HU “Về tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy”; Quy định 04-QĐ/HU “Về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý”... Thông qua các quy định này, hoạt động kiểm tra - giám sát được thực hiện đầy đủ trình tự, đúng quy định, đảm bảo kết quả kiểm tra giữa các đối tượng, đơn vị được kiểm tra, giám sát, góp phần đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng.

*ĐỒNG CHÍ PHẠM HỒNG THÁI, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA TP CẨM PHẢ: "Chất lượng, hiệu quả công việc được nâng cao; khắc phục cơ bản tình trạng chồng chéo trong hoạt động giữa thanh tra và kiểm tra"

Từ tháng 2/2018, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cẩm Phả và cơ quan Thanh tra thành phố hợp nhất thành cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố. Sau thời gian đi vào hoạt động, mô hình này đã cho thấy những hiệu quả cụ thể: Tổ chức, bộ máy được sắp xếp lại đảm bảo sự đồng bộ, tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế; hình thành đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra đầy đủ chuyên môn về công tác đảng và công tác quản lý nhà nước, phát huy được tối đa năng lực chuyên môn và hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời những công việc có tính chất tương đồng của hai cơ quan trước đây đã cơ bản được rút gọn. Thời gian tới, tôi mong muốn cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm để sớm tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình triển khai mô hình.

*ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG THỊ HIỀN, UỶ VIÊN BTV HUYỆN UỶ, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA HUYỆN VÂN ĐỒN: “Thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân”

Thời gian gần đây, trên địa bàn đã thu hút được nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Do vậy, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm phòng, chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn có hiệu quả những vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thời gian tới, cán bộ UBKT các cấp của Vân Đồn sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện; đồng thời thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, phản ánh của nhân dân về những trường hợp cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đối với tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm sẽ xác minh, kiểm tra, làm rõ, đi đến kết luận cuối cùng.

Quang Minh - Nguyễn Dung - Hoàng Giang (Thực hiện)

 

.
.
.
.
.
.
.
.