Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng 16/10 (1948-2018)

Bình Liêu: Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo nghiêm minh

Thứ Ba, 09/10/2018, 08:08 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Bình Liêu tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh, giáo dục trong tổ chức Đảng các cấp, được dư luận đồng tình. Qua đó, thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Bình Liêu triển khai nhiệm vụ công tác quý III năm 2018.
Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Bình Liêu triển khai nhiệm vụ công tác quý III năm 2018.

Ngay từ đầu năm, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện đã chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND huyện, các ban Đảng Huyện ủy, Cơ quan khối MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện tham mưu, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đồng bộ của hệ thống chính trị huyện. Chương trình được xây dựng đảm bảo thống nhất, có sự phối hợp, gắn kết và phân rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị kiểm tra, giám sát đối với từng nội dung cụ thể, tránh chồng chéo, bỏ sót.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, các đơn vị đã phối kết hợp thực hiện được 21/24 cuộc theo kế hoạch đề ra. Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm, những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm. Điển hình như: Cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/HU, ngày 12/1/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí và xử lý khiếu nại, tố cáo trên địa bàn”, kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 và việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn theo Thông báo số 126-TB/UBKTTU, ngày 24/7/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra tài chính tổ chức đảng cấp dưới đối với 3 chi, đảng bộ cơ sở gồm: Đảng ủy xã Lục Hồn, Chi bộ Thuế, Chi bộ Tòa án...

Cùng với tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện cũng chủ trì phối hợp, tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc kiểm tra đột xuất đối với người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện “nói đi đôi với làm” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kiểm tra, giám sát thường xuyên không báo trước tại các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Cán bộ Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ làm công tác kiểm tra thị trấn Bình Liêu.
Cán bộ Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra của thị trấn Bình Liêu.

Đồng chí Hoàng Thị An, Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Bình Liêu, khẳng định: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện đã có những chuyển biến tích cực, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Đảng tại địa phương. Thông qua việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các chi, đảng bộ, tham gia làm trưởng đoàn các cuộc kiểm tra của cấp ủy đã từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng đảng từ cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo ban hành kịp thời kế hoạch khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra; giải quyết dứt điểm đơn, thư kiến nghị; xem xét và tiến hành kỷ luật nghiêm túc, đúng quy định của Đảng nếu đảng viên vi phạm.

Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp và Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện đã xem xét, xử lý 9 đảng viên vi phạm. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm cơ bản đảm bảo thủ tục, đúng thẩm quyền quy định. Đảng viên chấp hành nghiêm túc quyết định kỷ luật, không có khiếu nại kỷ luật Đảng.

Để đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ trong quy trình kiểm tra, giám sát, không ngừng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, Cơ quan Kiểm tra - Thanh Tra huyện còn chủ động, thường xuyên đề xuất, tham mưu cho Huyện ủy ban hành các quy định cụ thể. Tiêu biểu như: Quy định số 02-QĐ/HU “Về tổ chức hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy”; Quy định 04-QĐ/HU “Về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý”... Đồng thời, hằng năm, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện đều tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, định hướng các Đảng uỷ cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như hướng dẫn tổ chức thực hiện từng cuộc kiểm tra, giám sát theo hình thức “cầm tay chỉ việc”.

Với sự nghiêm minh trong công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện Bình Liêu đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy năng lực quản lý điều hành của chính quyền; tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định minh bạch; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 Nguyễn Dung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.