HĐND huyện Hoành Bồ triển khai hiệu quả các hoạt động khảo sát, giám sát

Thứ Hai, 15/10/2018, 07:47 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, HĐND huyện Hoành Bồ đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động khảo sát, giám sát nhằm thực hiện tốt chức năng quan trọng của đại biểu dân cử. Qua đó, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc tuân thủ hiến pháp, pháp luật, các nghị quyết của HĐND, đồng thời phát hiện những điểm chưa phù hợp của các quy định của trung ương, của tỉnh, Nghị quyết do HĐND đã ban hành và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Lãnh đạo Huyện ủy Hoành Bồ trả lời các kiến nghị của cử tri trong dịp ĐBQH tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ lần thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại địa phương
Lãnh đạo Huyện ủy Hoành Bồ trả lời các kiến nghị của cử tri trong dịp đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại địa phương.

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã ban hành văn bản đề nghị MTTQ, các ban, tổ đại biểu HĐND huyện đề xuất chương trình giám sát, đồng thời tổ chức hội nghị thống nhất chương trình giám sát, khảo sát định kỳ trong năm và tổ chức phân công thực hiện đảm bảo không trùng lặp về thời gian giám sát, tránh gây khó khăn cho cơ sở. Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện đã tổ chức cuộc giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch các dự án sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2015-2017 ở các phòng, ban thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn; giám sát chuyên đề việc thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Trẻ em ở các phòng, ban của UBND huyện và các xã, thị trấn từ năm 2016 đến năm 2017 và cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách hành chính trên địa bàn huyện… Mặt khác, Trường trực HĐND huyện còn chỉ đạo thường xuyên tổ chức khảo sát về chất lượng giáo dục, y tế, công tác bảo vệ môi trường, thực hiện tiếp công dân ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Tiêu biểu là cuộc giám sát việc thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Trẻ em trên địa bàn do Ban Pháp chế HĐND huyện Hoành Bồ triển khai đã chỉ ra được những kết quả nổi bật cũng như tồn tại trong quá trình thực hiện Luật này. Theo đồng chí Đặng Đàm Thu, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND huyện thì trong quá trình thực hiện Luật Trẻ em, các cơ quan chức năng của huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định, nên mỗi khi có cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, cử tri một số địa phương luôn trăn trở, kiến nghị một số vấn đề liên quan, nhất là về việc đầu tư các điểm vui chơi cho trẻ em, cách phòng, chống vi phạm pháp luật trong thiếu niên... Chính vì vậy, thông qua cuộc giám sát, Ban Pháp chế đã thẳng thắn còn tồn tại, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng nhiều giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường đầu tư, quan tâm cho trẻ em theo quy định. Nhờ vậy, đến nay, việc thực hiện chính sách pháp luật đối với trẻ em trên địa bàn đã có bước chuyển biến hơn...

Hay như vấn đề cải cách cách hành chính trên địa bàn cũng luôn thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân, do đó, ngoài việc thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát tại các cơ quan, đơn vị, trong tháng 9 năm nay, HĐND huyện Hoành Bồ đã chủ động tiến hành cuộc giám sát chuyên đề nhằm làm rõ những tồn tại trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, thái độ ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ tại trụ sở tiếp công dân... Thông qua những vấn đề tồn tại, hạn chế đã được xử lý kịp thời. Cử tri trên địa bàn đã hài lòng hơn mỗi khi đến cơ quan công quyền làm thủ tục hành chính.

Đoàn công tác của HĐND huyện Hoành Bồ giám sát công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện
Đoàn công tác của HĐND huyện Hoành Bồ giám sát công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện.

Với  tinh thần theo sát đến cùng các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm của HĐND huyện Hoành Bồ, đến nay, mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn thuộc thẩm quyền của địa phương đã cơ bản được giải quyết dứt điểm. Qua đó đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, mọi công dân đều yên tâm, tin tưởng làm ăn góp phần xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.