Đoàn công tác Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Thứ Hai, 15/10/2018, 18:16 [GMT+7]
.
.

Ngày 15/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương do đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về công tác cải cách tư pháp.

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Lan, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Đặc biệt, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp tiếp tục được hoàn thiện theo hướng vừa sâu sát, đảm bảo đúng nguyên tắc lãnh đạo, vừa phát huy vai trò, tính chủ động của các cơ quan tư pháp. Công tác xây dựng Đảng, giáo dục, quản lý, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên các cơ quan tư pháp được chú trọng thực hiện. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp các địa phương được thành lập và thường xuyên được kiện toàn. Việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tư pháp trong tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Bên cạnh đó, tỉnh đã từng bước đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Các cơ quan tư pháp hai cấp của tỉnh chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị; chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng lên. Thời gian qua, tỉnh không để xảy ra án oan, sai.

g
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, nhấn mạnh, công tác cải cách tư pháp luôn được Quảng Ninh coi là nhiệm vụ trọng tâm và luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cán bộ thực thi nhiệm vụ này nhằm đảm bảo ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội. Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nghiên cứu, ban hành các quy định để nâng cao hơn nữa vai trò của đội ngũ luật sư trong quá trình tố tụng, sớm thành lập tòa án nhân dân khu vực, đồng thời rút ngắn hơn nữa thời gian thực hiện đối với các thủ tục hành chính cần phải xin ý kiến của các cơ quan Trung ương.

g
Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quan tâm lãnh đạo hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020. Đặc biệt, tỉnh đã chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng.

Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận các ý kiến đóng góp của tỉnh về công tác cải cách tư pháp và đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác tấn công trấn áp tội phạm, cố gắng đạt tỷ lệ điều tra khám phá vụ án hình sự theo quy định, có biện pháp để nâng cao tranh tụng trước tòa, thực hiện sự cải cách tư pháp phải đều đặn ở cấp tỉnh và cấp huyện, tiếp tục quan tâm tới tuyển dụng, đào tạo cán bộ cũng như củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.