Đại đoàn kết toàn dân

Đưa pháp luật đến với đoàn viên, hội viên và nhân dân

Thứ Sáu, 12/10/2018, 08:49 [GMT+7]
.
.

Với đội ngũ cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn khu dân cư, có uy tín trong cộng đồng, các cấp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã và đang tích cực phối hợp hiệu quả với ngành Tư pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, góp phần giữ vững mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đảm bảo ổn định chính trị - trật tự tại địa phương.

Trong chương trình phối hợp thống nhất hành động hằng năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh luôn đưa công tác tuyên truyền, vận động phổ biến kiến thức pháp luật là một trong những nội dung quan trọng, thiết thực để chăm lo cho đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân, triển khai đồng bộ đến các cấp cơ sở. Từ khi Cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (Cơ quan Khối tỉnh) đi vào hoạt động thì có sự phân công, phối hợp lẫn nhau giữa các ban thành viên. Ví dụ như: Ban Chính sách - Pháp luật tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật. Ban Tuyên truyền - Vận động phụ trách nội dung tham gia rà soát, hướng dẫn và tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nhằm cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp. Ban Kinh tế - Xã hội là đầu mối phối hợp với các lực lượng vũ trang về thực hiện nhiệm vụ vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; tích cực tham gia lực lượng dân quân tự vệ, quân dự bị động viên; định hướng tổ chức các hoạt động giao lưu biên giới cho nhân dân các địa phương giáp biên…

CBCS Lâm trường 156 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327) và Đoàn Thanh niên xã Hoành Mô (Bình Liêu) tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.
Cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 156 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327) và Đoàn Thanh niên xã Hoành Mô (Bình Liêu) tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn chú trọng thực hiện tốt công tác phối hợp với ngành Công an, Tư pháp tỉnh trong tổ chức các hội nghị tập huấn, củng cố kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ các cấp. Ở cấp cơ sở, đội ngũ cán bộ mặt trận và các đoàn thể là kênh tuyên truyền miệng hiệu quả để phổ biến rộng rãi trong cộng đồng. Đối với những địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các già làng, trưởng bản, người tiêu biểu đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Nội dung tuyên truyền gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đoàn kết và trách nhiệm khi tham gia tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; tự quản an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

Mỗi tổ chức hội đều chủ động triển khai công tác tuyên truyền pháp luật theo đặc thù, phù hợp với nhu cầu đoàn viên, hội viên của mình. Điển hình như Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên triển khai các cấp công đoàn tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động tại cơ sở; giải đáp các vướng mắc, kiến nghị cho người lao động về chính sách pháp luật về lao động, công đoàn, chính sách bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động... với hơn 500 cuộc đã được tổ chức từ đầu năm đến nay. Qua đó, kịp thời đề xuất giải pháp chăm lo lợi ích, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên, công nhân lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

LĐLĐ tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tuyên truyền Luật BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp cho CNLĐ trên địa bàn Đầm Hà.
Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân lao động trên địa bàn Đầm Hà.

Đối với các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên thường xuyên được quan tâm đổi mới nội dung, hình thức. Trong đó, chú trọng trang bị cho chị em, nhất là tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, về các kiến thức liên quan mật thiết đến phụ nữ, như Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…

Đồng chí Vũ Thị Thanh Nhài, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, cho biết: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ giúp chị em ngày càng được nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Cũng qua đó, khẳng định, nâng cao vai trò vị trí của người phụ nữ trong xã hội.

Việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, đồng bộ đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật cho đoàn viên, hội viên, nhân dân; ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.