Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thống nhất kế hoạch giám sát

Thứ Năm, 11/10/2018, 14:07 [GMT+7]
.
.

Sáng 11/10, tại TP Hạ Long, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp bàn và thống nhất kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và thực hiện chính sách hỗ trợ tại Nghị định số 136/NĐ-CP  của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Cuộc giám sát được triển khai nhằm đánh giá đúng thực trạng, kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và thực hiện chính sách hỗ trợ tại Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 21/9/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các địa phương, đơn vị có liên quan. Từ kết quả giám sát, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền những giải pháp thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đoàn sẽ tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 từ năm 2016 đến hết tháng 9/2018; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tại Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 21/9/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 đến hết tháng 9/2018. Đối với việc thực hiện Nghị định số 47/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh về mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội ngoài quy định tại NĐ 136/2013/NĐ-CP ngày 21/9/2013 của Chính phủ sẽ  thực hiện giám sát từ năm 2017 đến hết tháng 9/2018.

Đoàn thực hiện tiến hành giám sát đối với UBND tỉnh, Sở Lao động, thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban dân tộc tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh Quảng Ninh, UBND các địa phương cấp huyện. Trong quá trình giám sát, căn cứ vào tình hình thực tiễn, nếu xét thấy cần thiết, Đoàn giám sát có thể mở rộng đối tượng giám sát.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Đoàn giám sát đã thảo luận, đề xuất và thống nhất về nội dung, thời gian và đối tượng giám sát, phương pháp tiến hành giám sát.

Trúc Linh
 

.
.
.
.
.
.
.
.