Những người lính làm than Đông Bắc:

Tổng Công ty Đông Bắc: Nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ Bảy, 08/09/2018, 07:23 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Đảng ủy Tổng Công ty Đông Bắc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, CNVC, lao động trong toàn Tổng Công ty. Qua đây, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty. 

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Công ty Cảng.
Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Công ty Cảng.

Đại tá Đỗ Mạnh Giáp, Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty Đông Bắc, cho biết: Những năm qua, Đảng uỷ Tổng Công ty luôn xác định hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong toàn Tổng Công ty. Việc triển khai thực hiện phải gắn kết chặt chẽ với triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, huấn luyện, hướng vào mục tiêu chung là đẩy mạnh xây dựng đơn vị, cơ quan vững mạnh toàn diện. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế của từng đơn vị, Tổng Công ty đã triển khai các phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng và phù hợp với từng đối tượng.

Từ đầu năm đến nay, toàn Tổng Công ty đã tuyên truyền được 565 buổi trên hệ thống truyền thanh nội bộ của các đơn vị; làm mới 369 pa nô, áp phích, khẩu hiệu về công tác pháp luật. Trong đó, chú trọng tuyên truyền những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quân sự, quốc phòng, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành như: Luật Quốc phòng sửa đổi (năm 2018), Luật An ninh mạng năm 2018, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công… và các nghị định, thông tư mới ban hành và các văn bản của Tổng Công ty, của đơn vị về quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.

Các đơn vị thành viên đã chủ động xây dựng nội dung kế hoạch phổ biến, giáo dục vừa phải đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, vừa phải bố trí lên lớp tập trung, kết hợp học bù, học vét đảm bảo quân số cao nhất. Phương pháp tuyên truyền giáo dục được đổi mới, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, như: Phát bản tin trên hệ thống truyền thanh nội bộ, tuyên truyền trực quan trên pa nô, áp phích, khẩu hiệu ở các vị trí tập trung đông người…

Cán bộ CNVC tại Công ty TNHH MTV 91 học tập các văn bản pháp luật qua các giờ sinh hoạt, giao ban tại đơn vị.
Cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV 91 học tập, tìm hiểu các văn bản pháp luật qua các giờ đọc báo, giao ban tại đơn vị.

Đặc biệt, vừa qua, Tổng Công ty đã phối hợp với Viện Kiểm sát Khu vực 31, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3 (Quân khu 3) tổ chức 6 chuyên đề tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút đông đảo cán bộ, CNVC, người lao động, tham gia, quân số tham gia đạt 95,1%. Kết quả kiểm tra nhận thức, 100% đạt yêu cầu trong đó có 67,2% khá giỏi, đơn vị đạt loại khá.

Đại úy Vũ Văn Khôi, Trợ lý Phòng chính trị, Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ, chia sẻ: Qua hoạt này, chúng tôi nắm và hiểu được những nội dung quy phạm pháp luật mới. Chúng tôi cũng được trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm của các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phổ biển giáo dục, pháp luật. Qua đây, không chỉ giúp tiếp cận với các thông tin pháp luật mới nhất, tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại đơn vị mà còn là cơ sở để chúng tôi tuyên truyền cho gia đình và nhân dân trên địa bàn.

Cùng với đó, Tổng Công ty còn tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trọng tâm là việc triển khai xây dựng và nhân rộng các tủ sách pháp luật, tăng số lượng đầu sách, báo pháp luật ở các cấp, nhất là đơn vị cơ sở. Hiện nay, 100% các đơn vị trong toàn Tổng Công ty đều có tủ sách pháp luật. 

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.