Hội LHPN với công tác giám sát, phản biện xã hội

Phát huy dân chủ, nâng cao vị thế của phụ nữ

Thứ Bảy, 29/09/2018, 08:07 [GMT+7]
.
.

Khi tham gia có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, Hội LHPN không chỉ thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, mà còn nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp phần phát huy dân chủ, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Vì vậy, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh luôn chủ động nghiên cứu, lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội và yêu cầu thực tiễn tại địa phương; quan tâm phân bổ nguồn kinh phí, nhân sự để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Giám sát có chiều sâu, theo chuyên đề

Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về ban hành quy chế, quy định về việc tham gia giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tích cực xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt, tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Hội LHPN tỉnh đã chủ động phát hiện, đề xuất giám sát những vấn đề thực tiễn đảm bảo đúng quy trình đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của nữ giới như: Phòng chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; các chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số… Cách thức giám sát đan xen cả báo trước và không báo trước, giám sát độc lập và phối hợp với các sở, ban, ngành. Qua triển khai thực hiện, tổ chức hội đã góp tiếng nói của mình vào việc giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn cuộc sống đang đặt ra.

Cán bộ Hội LHPN tỉnh tham gia đoàn liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn tại thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ).
Cán bộ Hội LHPN tỉnh tham gia đoàn liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ).

Năm 2017, Hội LHPN tỉnh chủ trì đoàn giám sát trực tiếp, không báo trước tại Trung tâm Hành chính công và 20/29 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của 2 địa phương Cẩm Phả, Vân Đồn; giám sát thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số tại các huyện vùng cao là Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên. Bên cạnh đó, Hội còn tham gia có hiệu quả các đoàn liên ngành giám sát các nội dung được xã hội quan tâm, như: Việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và bình đẳng giới tại 8 doanh nghiệp trên địa bàn Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều; việc thực hiện chế độ chính sách đối với các giáo viên mầm non ngoài công lập tại Hạ Long, Móng Cái…

Thực hiện chương trình của Tỉnh ủy về kiểm tra, thanh tra, giám sát năm 2018, Hội LHPN tỉnh là đơn vị chủ trì giám sát dịch vụ công về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; trực tiếp triển khai Chương trình phối hợp kiểm tra, giám sát tại các điểm chăn nuôi nhỏ lẻ, thu mua phế liệu trong khu dân cư, các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp… Hội cũng tích cực tham gia các đoàn liên ngành thực hiện giám sát trực tiếp, thường xuyên, không báo trước về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; duy trì hoạt động giám sát thường xuyên, không báo trước việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức tại các trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã…

Đồng chí Trần Thị Việt Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, cho biết: Hội luôn xác định giám sát và phản biện xã hội là cách làm hiệu quả để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố cũng tích cực tham gia công tác tiếp nhận ý kiến kiến nghị, phản ánh của hội viên, phụ nữ và nhân dân; tham gia phối hợp tiếp công dân thường kỳ, nắm tình hình và đối thoại với đại diện các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài theo phân công. Những tồn tại, vướng mắc phát hiện trong quá trình giám sát đều được hội kiến nghị với HĐND, UBND các cấp, các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục kịp thời và có nhiều chuyển biến tích cực.

Nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ Hội

Để hoạt động giám sát, phản biện xã hội được thực hiện có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu đặt ra thì yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác này phải được đào tạo bài bản, chuyên sâu về nghiệp vụ; không chỉ có bản lĩnh, trách nhiệm cao trong công việc mà còn phải am hiểu, nhạy bén, sắc sảo trong nhìn nhận, phân tích vấn đề giám sát. Vì vậy, Hội LHPN tỉnh luôn chú trọng công tác đào tạo kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ, hội viên phụ nữ; định hướng lựa chọn những vấn đề giám sát, phản biện xã hội sát với chức năng, nhiệm vụ của hội. Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ năng cho cán bộ hội cơ sở diện quy hoạch cán bộ nguồn từ kinh phí hoạt động của Dự án AC Thụy Điển. Đồng thời tiếp tục biên soạn tài liệu, chuyển đến các cơ sở, đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phần của hội để tạo kênh thông tin thuận lợi cho đội ngũ cán bộ cấp huyện và cơ sở dễ dàng tiếp cận, khai thác.

Các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về công tác giám sát, phản biện xã hội; đưa nội dung này vào nội dung họp Ban chấp hành hội, các buổi sinh hoạt chi, tổ phụ nữ. Hội LHPN các địa phương cũng chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ hội; lồng ghép trong kỳ sinh hoạt “Ngày Pháp luật”, sinh hoạt chi hội và CLB Phụ nữ với pháp luật; tổ chức thi Cán bộ Hội cơ sở giỏi... Đặc biệt là giúp đưa các nội dung Luật Hôn nhân - Gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... đến đầy đủ với chị em. Khi nhận thức, kiến thức được nâng cao, chị em sẽ chủ động tham gia giám sát hiệu quả, trách nhiệm hơn.

Đồng chí Vũ Thị Thanh Nhài, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN, trong đó có hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đã phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Nhờ vậy, nhiều cán bộ nữ được các cấp, ngành và nhân dân tín nhiệm, khẳng định được vị thế của nữ giới trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục định hướng hội cơ sở lựa chọn những vấn đề giám sát, phản biện sát với chức năng, nhiệm vụ của hội và đời sống của hội viên phụ nữ cơ sở, của tổ chức hội và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.