Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ thôn, khu phố ở Hoành Bồ

Thứ Sáu, 28/09/2018, 07:51 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Hoành Bồ đã tập trung đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ thôn, khu phố. Đặc biệt, giải pháp giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn nhằm tăng cường đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ mới được triển khai trong toàn huyện đã tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

Cán bộ, đảng viên khu phố 3, thị trấn Trới trao đổi với đảng viên (bên phải) chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ khu phố.
Cán bộ, đảng viên khu phố 6, thị trấn Trới trao đổi tình hình khu phố với đảng viên Nguyễn Thúy Loan (bên phải) mới chuyển sinh hoạt đảng từ Chi bộ cơ quan thị trấn về chi bộ khu phố. Ảnh: Nguyễn Dung

Toàn huyện Hoành Bồ hiện có 82 chi bộ thôn, khu phố, 11/13 xã, thị trấn thành lập chi bộ cơ quan (2 xã Tân Dân và Vũ Oai không thành lập). Từ khi thành lập và đi vào hoạt động, các chi bộ cơ quan xã, thị trấn đã góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; tạo điều kiện cho đảng viên là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Song xét yêu cầu cấp thiết của việc tinh gọn bộ máy, đặc biệt căn cứ tình hình thực tế của địa phương hiện còn nhiều chi bộ thôn, khu phố có ít đảng viên; nội dung sinh hoạt ở nhiều chi bộ còn đơn giản, chưa sát định hướng của cấp trên, chưa phát huy tốt tính dân chủ trong sinh hoạt... Vì vậy, Huyện ủy Hoành Bồ đã đề xuất phương án giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn để tăng cường đảng viên về sinh hoạt, củng cố hoạt động tại chi bộ thôn, khu phố nhất là tại các xã vùng cao, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn.

Theo đó, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị họp toàn bộ đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khu phố, bí thư chi bộ cơ quan các xã, thị trấn lấy ý kiến, thảo luận thống nhất, đồng thuận. Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 10/10/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; Kết luận số 152-KL/HU ngày 22/8/2018 của Thường trực Huyện ủy Hoành Bồ, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện đã ban hành các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn đảm bảo đúng quy định. Huyện ủy cũng chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong đảng bộ, chi bộ, phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng.

Huyện Hoành Bồ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ, trưởng thôn khu. Ảnh: Hồng Phương (Trung tâm TT-VH Hoành Bồ).
Huyện Hoành Bồ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu. Ảnh: Hồng Phương (Trung tâm TT-VH Hoành Bồ)

Chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện giải thể chi bộ cơ quan, đồng chí Nguyễn Trọng Khánh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Trới, cho biết: Việc giải thể chi bộ cơ quan đưa đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ khu phố sẽ phát huy vai trò cầu nối của đảng viên trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng của tỉnh, huyện, xã trực tiếp về với cơ sở nhanh chóng, đầy đủ, chính xác hơn. Đồng thời, những vấn đề vướng mắc của chi bộ sẽ được báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền kịp thời tháo gỡ; tạo sự gắn bó hơn giữa đảng viên và nhân dân. Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai nội dung này cũng gặp một số khó khăn như: Khi đảng viên là cán bộ, công chức về sinh hoạt tại khu phố, chi bộ sẽ không thể sâu sát để đánh giá, kiểm điểm được việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên tại cơ quan. Hay việc cho tất cả đảng viên về dự sinh hoạt định kỳ ngày 3 hàng tháng tại chi bộ khu phố trong ngày làm việc cũng là một vướng mắc... Để khắc phục những hạn chế này, Đảng ủy xã đã đề ra giải pháp sẽ tăng cường dự các cuộc họp giao ban của các đoàn thể, cuộc họp kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác của UBND hàng tuần, tháng, tiến tới thực hiện phương án tổ chức họp cơ quan hàng tháng nhằm đảm bảo sâu sát được đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Về thời gian sinh hoạt, các chi bộ khu phố cũng chủ động, linh hoạt sắp xếp, ấn định thời gian phù hợp, đảm bảo số lượng đảng viên dự sinh hoạt đông nhất.

Tin tưởng với giải pháp cụ thể, đồng bộ, việc nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện Hoành Bồ sẽ có chuyển biến tích cực, tạo gắn kết chặt chẽ giữa quần chúng nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Nguyễn Dung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.