Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh ở xã Hiệp Hòa

Chủ Nhật, 05/08/2018, 07:13 [GMT+7]
.
.

Liên tục nhiều năm qua, Đảng bộ xã Hiệp Hoà (TX Quảng Yên) được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Kết quả đó khẳng định sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

1
Đảng ủy xã Hiệp Hòa họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Bí thư Đảng uỷ xã Hiệp Hoà, cho biết: Đảng bộ xã có 221 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ. Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thời gian qua, Đảng uỷ xã luôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Nổi bật thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy xã sớm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện. Từ đó tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nâng lên, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, làm rõ trách nhiệm của tập thể, lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu trong những vấn đề còn tồn tại, gắn với cam kết trách nhiệm, lộ trình khắc phục sửa chữa cụ thể. Qua kiểm điểm, Đảng ủy xã đã chỉ ra một số tồn tại lớn, từ đó sớm xây dựng chương trình, kế hoạch khắc phục. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Nhờ đó đến nay, các tồn tại hạn chế đã được khắc phục.

Trong phát triển kinh tế, hiện nay Hiệp Hòa đã xây dựng được hai sản phẩm OCOP gồm tranh một điểm và rèn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, gấp 1,5 lần so với năm 2016. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới ngày càng tăng; ý thức chấp hành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên được nâng cao.

Cán bộ thôn 4, xã Hiệp Hòa thường xuyên xuống cơ sở để năm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân
Cán bộ thôn 4, xã Hiệp Hòa, thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân.

Điển hình tại thôn 4, xã Hiệp Hòa. Toàn thôn hiện có 176 hộ dân. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, nhận thấy tỷ lệ hộ nghèo của thôn còn cao (3,4%), Chi bộ thôn đã chủ động xây dựng nghị quyết về lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Triển khai nghị quyết, đội ngũ cán bộ, đảng viên của thôn đã thường xuyên bám cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân vươn lên phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới. Chi bộ thôn cũng chủ động liên hệ và phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn để tạo điều kiện cho người dân vay vốn phát triển sản xuất. Từ đầu năm 2017 đến nay, thôn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã giải ngân được trên 3 tỷ đồng vốn vay để người dân phát triển sản xuất. Nhiều hộ dân trong thôn đã mạnh dạn đứng ra vay vốn phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của thôn đã giảm xuống còn 1,8%.

Bà Đinh Thị Thảo, thôn 4, xã Hiệp Hòa, cho biết: Cán bộ xã thường xuyên xuống cơ sở nên những tâm tư, nguyện vọng của bà con đều được nắm bắt và giải quyết kịp thời. Trước đây, cuộc sống của gia đình tôi rất khó khăn. Năm 2017, được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình tôi đã xây được căn nhà mới khang trang hơn. Hơn thế, được sự động viên, hỗ trợ của cán bộ thôn, gia đình tôi đã mạnh dạn vay vốn 50 triệu đồng để phát triển sản xuất. Nhờ đó, đến nay gia đình tôi đã thoát được diện hộ nghèo.

Để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, Đảng bộ xã Hiệp Hòa cũng đã tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án 25 với những bước đi cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cá nhân và tình hình thực tế tại địa phương. Đến nay, xã đã thực hiện mô hình bí thư kiêm chủ tịch HĐND xã; phó bí thư Đảng uỷ kiêm chủ tịch UBND xã; phó bí thư Đảng uỷ kiêm chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, trưởng khối dân vận; 16/16 thôn thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ được củng cố, vai trò người đứng đầu ngày càng phát huy tốt hơn.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền, các đoàn thể xã cũng được tăng cường. Trong đó, tập trung sâu vào công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của xã đã tổ chức được 56 cuộc kiểm tra, giám sát về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để kịp thời chỉ đạo khắc phục, đồng thời tiến hành kiểm điểm 5 đảng viên vi phạm kỷ luật.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đã giúp cho Đảng bộ xã Hiệp Hòa ngày càng được củng cố, tăng cường và được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.