Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X

Thứ Năm, 09/08/2018, 14:58 [GMT+7]
.
.

Sáng 9/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X "về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên" gắn với thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

Các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, các tổ chức cơ sở đảng đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị; giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Lề lối làm việc và điều hành của chính quyền cơ sở có nhiều đổi mới, cải cách hành chính tạo được sự đột phá. Công tác xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng ở các địa bàn dân cư, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp được thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường. Công tác quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên có chuyển biến; công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được quan tâm. Đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng nâng cao kiến thức, năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 10 năm qua, toàn tỉnh đã thành lập 46 đảng bộ cơ sở, 790 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (tăng 37 đảng bộ cơ sở, 5 chi bộ cơ sở, 348 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp ngoại khu vực nhà nước) (thành lập 87 chi bộ thôn, bản ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới); kết nạp 33.755 đảng viên, đạt từ 4,5 đến 5,2%/1 năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, đổi mới,kết quả và kinh nghiệm công tác thành lập chi bộ, phát triển đảng viên khu vực nông thôn; công tác phát triển đảng viên, quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên khu vực biên giới; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ cấp cơ sở; kinh nghiệm xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của các cấp ủy cơ sở; về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, các chi bộ thôn trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, tỉnh đã đồng bộ triển khai thực hiện các chỉ đạọ, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tạo đột phá về công tác xây dựng đảng, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều mô hình đổi mới về công tác xây dựng Đảng, tập trung phát triển các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan đoàn thể chính trị xã hội; gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng đảng với phát triển kinh tế-xã hội. Công tác xây dựng đảng đã tập trung hướng mạnh về cơ sở, phát huy được vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn...

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là nhân tố quyết định hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và của tỉnh. Cùng với đó, tập trung rà soát, lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu Đại hội đảng các cấp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong đó, chú trọng đổi mới tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên mới và thế hệ trẻ. Đồng thời, tăng cường công tác tư tưởng trong các hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là sinh hoạt chi bộ; tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề về rèn  luyện đạo đức, tác phong, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, người đứng đầu. Thêm nữa, cần tăng cường nắm tình hình an ninh trật tự, thông tin mạng xã hội, chủ động đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc đề nghị các cấp ủy cần thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò, hiệu quả của cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng phát triển đảng viên ở thôn, khu phố, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên... Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; tiến hành kiểm tra về những điều đảng viên không được làm, việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên… Hằng năm, tổ chức kiểm điểm, đánh giá cán bộ đảng viên nghiêm túc, không nể nang, hình thức. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU...

21
21 Đảng bộ cơ sở được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW.

Nhân dịp này, 21 Đảng bộ cơ sở đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X. 

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.