Tích cực xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng

Thứ Hai, 06/08/2018, 07:32 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp, tích cực thực hiện xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng. Đặc biệt là gắn tổ chức đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; chăm lo kết nạp đảng viên.

Xóa thôn, bản “trắng” chưa có đảng viên, chưa có chi bộ

Đầu năm 2008, trước khi thực hiện Nghị quyết số 22, toàn Đảng bộ tỉnh có 19 đảng bộ trực thuộc tỉnh, 806 tổ chức cơ sở đảng (412 đảng bộ, 394 chi bộ cơ sở), 4.328 chi bộ trực thuộc và 67.836 đảng viên. Trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có 64 doanh nghiệp có tổ chức đảng với 1.157 đảng viên (8 đảng bộ cơ sở, 27 chi bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ các huyện, thị, thành ủy và 29 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn). Thời điểm đó, trên địa bàn vẫn còn 8/1.573 thôn, bản chưa có đảng viên; 89 thôn, bản chưa đủ đảng viên để thành lập chi bộ, còn sinh hoạt ghép 2 đến 3 thôn. Sở sĩ có tình trạng đó là do các thôn này đều ở vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, quy mô dân số ít, khó khăn về nguồn kết nạp, hầu hết quần chúng chưa đủ điều kiện về học vấn phổ thông, lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, chính sách dân số...

Trước tình trạng này, Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương phải đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng và tạo nguồn phát triển đảng viên, xóa thôn, bản “trắng” chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Nhiều đảng bộ huyện (Tiên yên, Hoành Bồ, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà) đã xây dựng đề án kết nạp đảng viên ở thôn, bản và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Các cấp uỷ đã chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong công nhân, lao động thuộc các thành phần kinh tế, nông dân, đoàn viên, hội viên để tạo nguồn thực hiện công tác phát triển đảng viên, nhất là ở thôn, bản chưa có hoặc có ít đảng viên, đặc biệt quan tâm kết nạp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản khu phố. Vì vậy đến hết năm 2012 đã có 100% thôn, bản, trường học đã kết nạp đảng viên và thành lập chi bộ riêng, không còn tình trạng sinh hoạt ghép, hoàn thành trước 3 năm so với mục tiêu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 22 đề ra.

10 năm qua, toàn tỉnh đã thành lập 46 đảng bộ cơ sở, 790 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong đó, có 87 chi bộ thôn, bản ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; riêng doanh nghiệp tư nhân tăng 38 đảng bộ cơ sở, 3 chi bộ cơ sở, 441 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 5.386 đảng viên. Toàn tỉnh cũng đã mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 62.827 quần chúng ưu tú; kết nạp 33.755 đảng viên, từ năm 2008-2015, số đảng viên mới kết nạp đều đạt trên 5%, từ năm 2016 đến nay đạt hơn 4,5% do tổng số đảng viên toàn tỉnh tăng cao.

Sáng tạo trong xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng

Bên cạnh việc xây dựng, hoàn thiện tổ chức đảng ở các thôn, bản, khu phố, Quảng Ninh cũng tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức của các tổ chức cơ sở đảng cho đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với những nơi có tính đặc thù, vừa tạo sự thống nhất chung, vừa phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức đảng ở cơ sở đã bảo đảm tính hệ thống; bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Điển hình là xác định việc xây dựng lực lượng chính trị trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, tỉnh đã tích cực thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, tỉnh đã có nhiều giải pháp cụ thể, từng bước xây dựng, phát triển và củng cố hoạt động của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Đến nay, toàn tỉnh có 76 chi, đảng bộ cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (46 đảng bộ cơ sở; 30 chi bộ cơ sở), 470 chi bộ trực thuộc với 6.543 đảng viên (tăng 38 đảng bộ cơ sở, 3 chi bộ cơ sở, 441 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 5.386 đảng viên). Đồng thời, có 6 thành ủy, thị ủy thành lập đảng bộ cơ sở Khối các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, với 200 chi bộ trực thuộc; với việc thành lập đảng bộ cơ sở Khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trực thuộc đảng bộ cấp huyện đã thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... Thời gian qua toàn tỉnh đã kết nạp được 2.598 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, trong đó có 30 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là Cơ quan Khối) cấp tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan
Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan. Ảnh: Hoàng Giang

Quảng Ninh cũng là địa phương chủ động đi trước trong việc thành lập đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể và đảng bộ cơ quan chính quyền cấp huyện và chi bộ cơ quan xã, phường. Từ thực tiễn trong những năm  1990, một số huyện, thị, thành ủy đã thành lập đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể và đảng bộ cơ quan chính quyền (trước khi có Hướng dẫn của Trung ương); đối với xã, phường, thị trấn, nơi có nhiều cán bộ, công chức được luân chuyển, tăng cường, cần sự lãnh đạo trực tiếp, đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, do vậy một số xã, phường cũng đã thành lập chi bộ cơ quan. Thực hiện hướng dẫn số 10-HD/BTCTW ngày 10/10/2007 và Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 10/10/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, các cấp ủy đã chủ động rà soát đánh giá việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường cho phù hợp với điều kiện cụ thể. Đến nay toàn Đảng bộ tỉnh có 135/186 (72,58%) xã, phường, thị trấn thành lập chi bộ cơ quan với 2.861 đảng viên.

Việc thành lập chi bộ ở cơ quan xã, phường, thị trấn đã tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị trong phạm vi một cơ quan. Thông qua sinh hoạt, chi bộ thường xuyên theo dõi, kiểm điểm, đánh giá, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan, kịp thời động viên mặt tích cực, phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức cơ sở. Từ công tác quản lý đảng viên của chi bộ cơ quan, việc đánh giá nhận xét cán bộ được kịp thời, sát đúng hơn, hơn nữa tạo điều kiện đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là bộ phận “một cửa” hiện đại, không ảnh hưởng thời gian sinh hoạt của chi bộ thôn, khu phố và vẫn đảm bảo phục vụ nhân dân trong giờ hành chính (vì các chi bộ thôn, khu phố sinh hoạt thống nhất vào ngày 3 hàng tháng).

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp, tích cực thực hiện xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng theo đúng hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nhìn chung, các loại hình tổ chức đảng ở cơ sở trong tỉnh đã được sắp xếp cơ bản đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở và đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.