Khơi dậy sức dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Bảy, 04/08/2018, 14:09 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đã khơi dậy sức mạnh to lớn của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.

Cán bộ
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Công an tỉnh trao đổi nghiệp vụ công tác tuyên truyền.

Đại tá Nguyễn Đức Lương, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh, cho biết: Hằng năm, đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp trên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đặc biệt là Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Để phong trào, ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phát huy hiệu quả cao, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đổi mới phương thức xây dựng phong trào sát hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức biên tập và phát hành bản tin tuyên truyền phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" 1 cuốn/quý nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu những mô hình, cách làm hay trong phong trào, phổ biến kiến thức pháp luật, cảnh báo các thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm... tới sâu rộng các tầng lớp nhân dân.

Theo đó, công an các địa phương đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đa dạng hóa các hình thức tổ chức lực lượng quần chúng tham gia đảm bảo ANTT, duy trì hòm thư tố giác tội phạm, làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư… Đặc biệt, công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" không ngừng được nhân rộng ở mỗi địa phương, doanh nghiệp, đơn vị. Hiện toàn tỉnh duy trì 166 mô hình hoạt động nền nếp, có hiệu quả, điển hình như: Mô hình “gia đình văn hóa, tổ an toàn, phường bình yên”, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Cổng trường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp và trật tự ATGT”, “Tổ tự quản ANTT khu vực nhà trọ”... Đồng thời, xây dựng được 4.951 “Tổ nhân dân tự quản về ANTT”, 423 “Cụm dân cư tự quản ANTT” hoạt động theo 12 nội dung: "5 tự phòng", "5 tự quản", "2 tự hòa giải" đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Công an xã Hiệp Hòa trao đổi với ông Đinh Văn Xuân (đứng giữa), Chánh trương giáo xứ Yên Trì, nắm tình hình giáo dân tại địa phương.
Công an xã Hiệp Hòa trao đổi với ông Đinh Văn Xuân (đứng giữa), Chánh chương giáo xứ Yên Trì, nắm tình hình giáo dân tại địa phương.

Nhiều năm liền là điểm sáng trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Công an xã Hiệp Hòa (TX Quảng Yên) đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hải, Trưởng Công an xã Hiệp Hòa (TX Quảng Yên), chia sẻ: Với đặc thù xã công giáo, Công an xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... Toàn xã đã xây dựng 16 tổ tự quản ANTT tại 16 thôn. Tháng 4/2018 vừa qua, xã đã ra mắt đội tự quản ANTT của ban hành giáo xứ Yên Trì. Chính từ các mô hình từ cộng đồng dân cư này đã phát huy tinh thần tự giác, đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhờ đó, nhiều tin báo của các tổ tự quản đã giúp công an xã kịp thời điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT hiệu quả không để hình thành điểm nóng, phức tạp.

Riêng đối với tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" vào dịp tháng 8 hằng năm, Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ có chủ đề tuyên truyền, vận động "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", gặp mặt, khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tổ chức hiệu quả “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”... Trong 5 năm qua, thông qua "Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tham gia, đóng góp trên 12.000 ý kiến cho lực lượng công an các cấp. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ công an với nhân dân, chung sức tham gia hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nguyễn Dung

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.