Huyện ủy Hoành Bồ: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thứ Sáu, 10/08/2018, 07:58 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã được Đảng bộ huyện Hoành Bồ đặc biệt quan tâm. Các cấp uỷ trên địa bàn đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

UBND xã Tân Dân phối hợp với Ban Quản lý Dự án - Công trình họp bàn giải  pháp vận động nhân dân trên địa bàn hiến đất làm đường liên thôn.
UBND xã Tân Dân phối hợp với Ban Quản lý Dự án - Công trình họp bàn giải pháp vận động nhân dân trên địa bàn hiến đất làm đường liên thôn.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Quý, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Hoành Bồ cho biết: Quán triệt chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, hàng năm, UBKT các cấp trong huyện đã chủ động tham mưu, giúp cấp uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, UBKT Huyện ủy cũng đã chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy…

Đặc biệt, với chủ trương “lấy phòng ngừa là chính”, UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở đã tăng cường theo dõi, nắm tình hình các tổ chức Đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hay những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, như: Quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, tín dụng, vốn, ngân sách, tài sản của Nhà nước, các dự án đầu tư công, xây dựng cơ bản, thực hiện chương trình mục tiêu và các chính sách xã hội, công tác tổ chức cán bộ...

Trên quan điểm đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Huyện ủy đã tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng và thực hiện 6 cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong đó, điển hình như các cuộc kiểm tra “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo giao đất, giao rừng và việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp”, kiểm tra “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đất đai trong mốc chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn”, kiểm tra “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình 135 và chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn của huyện”...

1
 UBKT Huyện ủy Hoành Bồ họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. (Ảnh do đơn vị cung cấp)

Cùng với công tác kiểm tra, việc giám sát trong Đảng cũng luôn được Huyện ủy Hoành Bồ tích cực triển khai. Qua đó đã giúp cấp uỷ kịp thời nắm tình hình hoạt động của cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý và tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giúp tổ chức Đảng phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xem xét và xử lý kịp thời. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Huyện ủy đã thực hiện được 6 chuyên đề giám sát tại cơ sở. Trong đó, nổi bật phải kể đến chương trình giám sát việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng liên quan đến Dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn”; Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/HU ngày 15/3/2013 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác quản lý, bảo vệ môi trường huyện Hoành Bồ đến năm 2020, định hướng 2030”… Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa những biểu hiện có nguy cơ vi phạm kỷ luật Đảng.

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật Đảng cũng được cấp uỷ, UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, nguyên tắc, theo Điều lệ Đảng. Các vi phạm của đảng viên và tổ chức Đảng được xem xét xử lý kịp thời, theo quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, không oan sai. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đầu năm 2018 đến nay, Huyện ủy đã tiến hành thi hành kỷ luật 10 đảng viên.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Huyện ủy Hoành Bồ sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động, kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra. Đồng thời, Huyện ủy cũng tăng cường công tác nắm tình hình để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.