Đoàn công tác Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Thứ Tư, 08/08/2018, 15:27 [GMT+7]
.
.

Trong 2 ngày 7 và 8/8, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trung ương đã có chuyến thăm làm việc với Quảng Ninh về kết quả thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và kết quả triển khai thực hiện mô hình “Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội”.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Chủ tịch các tổ chức chính trị - xã hội: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Đoàn làm việc với tỉnh Quảng Ninh.
Đoàn công tác làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Làm việc với đoàn công tác của Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định: Trong thời gian qua, Quảng Ninh đã mạnh dạn đổi mới một số mô hình trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội như: Bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội các đảng bộ; nhất thể hóa các chức danh; hợp nhất một số cơ quan cấp ủy với chính quyền và sắp xếp bộ máy, tổ chức; thống nhất công tác kiểm tra, thanh tra từ tỉnh đến cơ sở; thống nhất trong quản lý biên chế; triển khai mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội… Đồng chí cũng mong rằng các đồng chí trong đoàn công tác sẽ có những đánh giá khách quan về những kết quả Quảng Ninh đã đạt được cũng như những vấn đề tồn tại trong thực tiễn và cả cơ sở lý luận. Qua đó, tỉnh sẽ tiếp thu và tiếp tục hoàn chỉnh các mô hình…

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tại buổi làm việc.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã báo cáo về kết quả 3 năm triển khai mô hình “Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội” (gọi tắt là cơ quan Khối) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, thực hiện kết luận của Ban Bí thư Trung ương tại Thông báo 9787-CV/VPTW ngày 27/2/2015 về “thí điểm thực hiện việc sử dụng cơ quan tham mưu giúp việc chung trong khối MTTQ các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo rà soát toàn bộ hệ thống chính trị; đánh giá toàn diện về hoạt động, cơ chế phối hợp, vận hành, tổ chức, bộ máy, biên chế; xây dựng và phê duyệt Đề án đổi mới mô hình tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo mô hình thí điểm “Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện ” (Quyết định số 44-QĐ/TU, ngày 30/11/2015).

Ngay sau khi mô hình Cơ quan khối cấp huyện được phê duyệt, triển khai, cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nghiên cứu xây dựng Đề án ở địa phương phù hợp để thực hiện đảm bảo sự liên thông đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 14/14 địa phương triển khai thực hiện mô hình ở cấp huyện. Ở cấp xã có 7/14 địa phương duy trì và triển khai mô hình Khối dân vận cấp xã; 6/14 địa phương triển khai mô hình “Bộ phận tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cấp xã”; 1/14 địa phương “Bộ phận phối hợp thống nhất hành động khối MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cấp xã”. Đặc biệt, ngày 14/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 959-QĐ/TU phê duyệt Đề án và thành lập Cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu với các thành viên trong đoàn về mô hình cơ quan giúp việc dùng chung.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu với các thành viên trong đoàn về mô hình cơ quan giúp việc dùng chung.

Hoạt động của các Cơ quan Khối đã đảm bảo nguyên tắc không làm hạn chế vai trò, vị trí, tính chất độc lập của các tổ chức; sự hoạt động hiệu quả của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực MTTQ các đoàn thể chính trị-xã hội. Đồng thời, thực hiện tham mưu và triển khai được đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được quy định, kể cả nhiệm vụ chuyên biệt. Nhờ đó, qua 3 năm triển khai, mô hình Cơ quan Khối đã đạt những hiệu quả tích cực như: Bảo đảm sự phối hợp, thống nhất, tiết kiệm nguồn lực, làm rõ hơn sức mạnh của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; giảm hành chính hóa, huy động sự tự nguyện của nhân dân, tăng tính thuyết phục, hiệu quả; đổi mới và nâng cao hiệu quả giám sát, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tinh gọn bộ máy, tiết kiệm biên chế; niềm tin của nhân dân vào MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội được nâng lên.

Trong buổi làm việc với Đoàn công tác của Trung ương, đồng chí Đỗ Thị Hoàng cũng báo cáo rõ những tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình Cơ quan Khối. Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức  và Ban Dân vận Trung ương phối hợp chủ trì cùng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương nghiên cứu, chỉ đạo một số nội dung nhằm tháo gỡ vướng mắc trong triển khai mô hình này.

Đoàn tới thăm cơ quan giúp việc dùng chung tỉnh Quảng Ninh.
Đoàn công tác của Trung ương tới thăm Cơ quan tham mưu giúp việc chung MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi nghe Quảng Ninh báo cáo, các đồng chí trong Đoàn công tác đã phát biểu, đánh giá cao những thành tựu trong xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, đặc biệt, các ý kiến đều ghi nhận, biểu dương những mạnh dạn, đổi mới của Quảng Ninh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Đối với mô hình Cơ quan Khối, các đồng chí trong Đoàn công tác của Trung ương đều cho rằng Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị kỹ càng, bài bản, đã quán triệt tinh thần xuyên suốt, có sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm chính trị cao để đồng lòng thực hiện mô hình. Hoạt động của các cơ quan Khối cũng đã có các kết quả rõ ràng, tạo động lực cho việc triển khai. Ngoài ra, các thành viên của Đoàn công tác cũng chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm giúp tỉnh tiếp tục hoàn thiện mô hình…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã nêu rõ: “Thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi đủ điều kiện. Tổng kết mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; mở rộng thí điểm ở cấp tỉnh và thực hiện ở cấp huyện những nơi có đủ điều kiện”. Do đó, Quảng Ninh cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời, có giải pháp khắc phục hạn chế để hoàn thiện mô hình cơ quan Khối. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh cân nhắc tiếp thu những ý kiến phát biểu của các đồng chí trong đoàn công tác để từ đó có những điều chỉnh, bổ sung trong hoạt động của cơ quan Khối, qua đó tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội…

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cũng nhấn mạnh: Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực, có quyết tâm chính trị cao trong đổi mới công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp thu những ý kiến trách nhiệm, xác đáng mà các đại biểu đã phát biểu để đưa vào tổng kết mô hình, đưa vào thực tiễn. Đồng chí cũng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của trung ương tiếp tục đồng hành với Quảng Ninh trong triển khai thực hiện mô hình cơ quan Khối…

Những ý kiến phát biểu, chỉ đạo của các đồng chí trong Đoàn công tác đã được đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, tiếp thu và ghi nhận.

Trước đó, Đoàn công tác đã có chuyến khảo sát thực tế tại thành phố Móng Cái và huyện Tiên Yên, khảo sát thực tế tại Cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.  Qua trực tiếp khảo sát, lắng nghe ý kiến của đội ngũ cán bộ cơ quan khối của thành phố Móng Cái và huyện Tiên Yên, các cơ quan Trung ương đánh giá cao tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo của địa phương về kết quả thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ sau Đại hội XII của Đảng, nhất là Nghị quyết số 18,19 Hội nghị Trung ương 6, khóa XII và kết quả triển khai thực hiện mô hình “cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện”.

Cũng trong chương trình làm việc, Đoàn công tác còn tới thăm mô hình chăn nuôi bò giống, bò thịt của Công ty TNHH Phú Lâm (xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái) và nhân dân thôn làng Nhội - thôn nông thôn mới kiểu mẫu của xã Đông Hải (huyện Tiên Yên). Tại đây Đoàn công tác đã tặng bà con nhân dân làng Nhội 30 triệu đồng để trang sắm thiết bị cho nhà văn hóa thôn.

Dưới đây là một số hình ảnh Đoàn công tác đi khảo sát tại các địa phương trong tỉnh.

Đoàn công tác TƯ do đồng chí Phạm Minh Chính và Trương Thị Mai dẫn đầu đã tới thăm bộ phận giúp việc dùng chung của TP Móng Cái.
Đoàn công tác T.Ư do đồng chí Phạm Minh Chính và Trương Thị Mai dẫn đầu đã tới thăm bộ phận giúp việc dùng chung của TP Móng Cái.
Đoàn công tác tới thăm Trung tâm hành chính công TP Móng Cái.
Đoàn công tác tới thăm Trung tâm Hành chính công TP Móng Cái.

 

Đoàn công tác tới khảo sát khu vực đặt 2 cột mốc 1377 1378 tại cửa sông Bắc Luân.
Đoàn công tác tới khảo sát khu vực đặt 2 cột mốc 1377, 1378 tại sông Bắc Luân.

 

Đoàn công tác tới thăm Cụm Thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ
Đoàn công tác tới thăm Cụm Thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ.

 

Đoàn công tác tới thăm trại chăn nuôi bò thịt của Công ty TNHH Phú Lâm, TP Móng Cái.
Đoàn công tác tới thăm trại chăn nuôi bò thịt của Công ty TNHH Phú Lâm (TP Móng Cái).

 

Đoàn cũng đã tới thăm và trao tặng quà cho chính quyền, nhân dân thôn Làng Nhội, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên.
Đoàn cũng đã tới thăm và trao tặng quà cho nhân dân thôn Làng Nhội, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên.

Minh Thu – Hùng Sơn

.
.
.
.
.
.
.
.