Đảng bộ Quân sự huyện: Đơn vị vững mạnh toàn diện

Chủ Nhật, 05/08/2018, 11:38 [GMT+7]
.
.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quân sự huyện Tiên Yên đã triển khai nhiều biện pháp, việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Để việc học tập và làm theo Bác có hiệu quả, Đảng ủy Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc tổ chức học tập được thực hiện theo các chuyên đề, như: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh...

Đảng ủy Quân sự huyện khen thưởng cho các Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017
Đảng ủy Quân sự huyện Tiên Yên khen thưởng cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Cùng với việc học tập, quán triệt, Đảng ủy Quân sự huyện còn tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng “tự soi, tự sửa” theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tuyên truyền về những gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị có nhận thức, hành động gương mẫu trong cuộc sống, sinh hoạt và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự huyện còn tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ viết bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đảng viên, chiến sĩ.

Thượng tá Trần Văn Khởn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tiên Yên, cho biết: “Đảng ủy Quân sự huyện đã xây dựng tiêu chí, chuẩn mực của từng cán bộ, đảng viên gắn theo chức trách nhiệm vụ, trên cơ sở đó hằng ngày tiến hành chấm điểm và đánh giá trên các mặt công tác, hằng tháng tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với chi bộ xuất sắc nhất được khen thưởng 3.000.000 đồng, chi bộ nhì được khen thưởng 1.000.000 đồng. Toàn bộ kinh phí được trích từ Quỹ Tăng gia sản xuất của đơn vị. Đây là cách làm sáng tạo và khác biệt so với các đơn vị trong toàn tỉnh, qua đó tạo động lực, thúc đẩy đảng viên, chiến sĩ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”.

Đại diện các Chi bộ ký kết thi đua làm theo lời Bác
Đại diện các chi bộ ký kết thi đua làm theo lời Bác.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Quân sự huyện đã nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Trung tá Nguyễn Văn Hợi, Phó Tham mưu trưởng, Phó Bí thư Chi bộ Tham mưu (Ban CHQS huyện), chia sẻ: “Chi bộ Tham mưu đã nhiều lần được Đảng ủy Quân sự huyện biểu dương, khen thưởng do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để có được kết quả này trong quá trình thực hiện chúng tôi luôn nêu cao vai trò của người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, nói phải đi đôi với làm để đảng viên, chiến sĩ nhìn thấy và làm theo”.

Qua bình xét hằng năm, Đảng bộ Quân sự huyện luôn có 98% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng bộ liên tục trong nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ, UBND tỉnh tặng bằng khen đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.

Thu Hòa (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.