Đảng bộ phường Mạo Khê (TX Đông Triều): Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

Thứ Năm, 02/08/2018, 07:24 [GMT+7]
.
.

Những năm gần đây, phường Mạo Khê (TX Đông Triều) có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững. Có được thành quả đó là nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát huy tốt sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác, đặc biệt là xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh.

Đảng ủy phường Mạo Khê họp bàn giải pháp triển khai Chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh.
Đảng ủy phường Mạo Khê họp bàn giải pháp triển khai chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quân, Bí thư Đảng ủy phường Mạo Khê, cho biết: Đảng bộ phường Mạo Khê hiện có 1.493 đảng viên, sinh hoạt tại 41 chi bộ. Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, Đảng uỷ phường đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ phụ trách từng chi bộ, đồng thời vận động đảng viên gương mẫu thực hiện những phần việc khó ở địa phương, nhất là trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Cùng với đó, các cán bộ, đảng viên trong phường còn tự giác, đi đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội ở nơi cư trú.

Thời gian qua, Đảng bộ phường Mạo Khê đã tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án 25 với những bước đi cụ thể. Đến nay, cán bộ, công chức của phường là 33 người, đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao; người hoạt động không chuyên trách là 14; đồng thời, hoàn thành chỉ tiêu tinh giảm theo Đề án 25 của phường đã được phê duyệt trước 3 năm. Phường cũng đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của phường giai đoạn 2015-2020; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025 và báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy phê duyệt. Đến nay, 100% cán bộ được đề nghị quy hoạch có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên và đảm bảo cơ cấu về độ tuổi theo quy định.

Đặc biệt, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực công tác ngang tầm với nhiệm vụ, thời gian qua, Đảng bộ phường đã lựa chọn và bố trí hàng chục lượt cán bộ đi học các lớp do cấp trên tổ chức. Nhờ đó, đến nay 100% cán bộ, công chức của phường đều có trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn theo quy định. Ở khu phố, phường Mạo Khê cũng thực hiện nhất thể hóa 100% chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng khu. Hiện mỗi khu phố chỉ còn 8 chức danh hoạt động không chuyên trách và thực hiện mức khoán kinh phí hoạt động theo quy định của tỉnh.

Các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và địa phương được niêm yết công tại khu khố Vĩnh Phú, phường Mạo Khê
Các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và địa phương được niêm yết công khai tại khu phố Vĩnh Phú, phường Mạo Khê.

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng ở Đảng bộ phường Mạo Khê còn được biểu hiện rõ nét thông qua công tác chính trị, tư tưởng. Đảng bộ phường thường xuyên quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Nội dung, hình thức tuyên truyền, quán triệt được Đảng bộ đổi mới thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng và cuộc họp ở tổ dân, khu phố. Đặc biệt, đội ngũ báo cáo viên của phường được kiện toàn, thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho đông đảo cán bộ, đảng viên.

Nổi bật, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW và chủ đề công tác năm của tỉnh, của thị xã, Đảng uỷ phường đã sớm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ phường Mạo Khê đã có sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực công tác. Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các hội, đoàn thể tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong công tác. Từng cán bộ lãnh đạo, đảng viên đã có những việc làm, chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với đó, Đảng uỷ phường còn quan tâm triển khai tốt công tác dân vận trong Đảng để tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, nhân dân. Hằng năm, Khối vận của phường được kiện toàn, chủ động xây dựng chương trình công tác, các thành viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, duy trì tốt sinh hoạt giao ban, nắm tình hình, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, nắm chắc tình hình trong các khu dân cư. Điểm nổi bật trong công tác này là các ban, ngành, đoàn thể đã tham mưu cho Đảng uỷ phường chỉ đạo các chi bộ khu phố xây dựng các mô hình dân vận khéo trong các khu dân cư. Các mô hình này đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ, nên mang lại những hiệu quả rõ nét.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đã giúp cho Đảng bộ phường Mạo Khê lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Với những kết quả đó, hiện nay, phường Mạo Khê đã và đang trở thành điểm sáng về mọi mặt của TX Đông Triều.

Nguyễn Chiến

.
.
.
.
.
.
.
.