Đầm Hà: Tăng cường công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên

Thứ Tư, 08/08/2018, 08:56 [GMT+7]
.
.

Nhận thức rõ vai trò của công tác tuyên truyền miệng, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Đầm Hà thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện tới cơ sở. Đội ngũ này đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhằm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Huyện ủy Đầm Hà đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy rà soát, kiện toàn tổ chức và nâng cao hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên. Đến nay, ở tất cả các tổ chức cơ sở Đảng của huyện đều có báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định. Trong 24 báo cáo viên của huyện thì có 2 báo cáo viên cấp tỉnh. Ở cấp cơ sở, 10/10 đảng bộ xã, thị trấn đã kiện toàn Ban Tuyên giáo, trong đó mỗi đồng chí cấp ủy, bí thư chi bộ, chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể là một báo cáo viên, tuyên truyền viên, hiện đạt tổng số 137 người. Bằng vai trò “cầu nối” của mình, đội ngũ này đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nắm tình hình dư luận xã hội, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Cán bộ xã Dực Yên (bên trái) nắm tình hình các thôn Đông, thôn Tây qua báo cáo viên của thôn sau 4 tháng xã
Cán bộ xã Dực Yên (bên trái) nắm tình hình các thôn Đông, thôn Tây qua báo cáo viên của thôn sau 4 tháng xã về đích nông thôn mới.

Chia sẻ về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trên địa bàn xã Dực Yên (Đầm Hà), Phó Chủ tịch UBND xã Dực Yên Phạm Văn Sỹ cho biết: Ở địa phương chúng tôi, thời gian qua, các tuyên truyền viên làm rất tốt để truyền tải đầy đủ tới bà con chủ trương về xây dựng nông thôn mới, nhất là việc thi công các cơ sở thiết yếu trên địa bàn như giao thông, điện, nước sinh hoạt… Qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Chúng tôi không chỉ củng cố về số lượng mà chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phải được quan tâm một cách thực chất. Họ không chỉ có kiến thức, khả năng diễn đạt mà còn phải có uy tín. Có như vậy mới tuyên truyền được đến nơi, đến chốn. Chứ nói không đến, không đầy đủ về một chủ trương, chính sách nào đó nhiều khi lại phản tuyên truyền.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đầm Hà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 tại Đảng bộ xã Quảng Lâm.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đầm Hà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 tại Đảng bộ xã Quảng Lâm.

Theo đồng chí Đặng Văn Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Đầm Hà, những năm gần đây, nhờ kiện toàn được đội ngũ và có các chế độ giao ban, cung cấp tài liệu, hỗ trợ sát sao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các báo cáo viên đã thể hiện được rõ nét hơn vai trò của mình: Hoạt động ngày càng linh hoạt, phương thức thực hiện phong phú cả về hình thức lẫn nội dung, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng trên các lĩnh vực và phản ánh đầy đủ, đa chiều các thông tin thời sự địa phương và cả nước. Đi đôi với nhiệm vụ tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở, đảm bảo nề nếp báo cáo theo quy định tới cấp ủy Đảng, thực hiện hiệu quả giải quyết tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội. Đồng thời kịp thời phản ánh để các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền, góp phần đảm bảo an ninh chính trị ở cơ sở.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, thời gian tới, Đảng bộ huyện Đầm Hà xác định cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng theo hướng đa dạng, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên với người nghe; khắc phục tình trạng thông tin một chiều, đơn điệu, khô cứng, lạc hậu, trùng lắp, thiếu tính thiết thực. Trong đó, Ban Tuyên giáo huyện là cơ quan tham mưu thực hiện việc kiện toàn, củng cố lại đội ngũ báo cáo viên, để đảm bảo cho công tác tuyên truyền miệng được thực hiện xuyên suốt, không bị gián đoạn.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.