Đầm Hà: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Thứ Năm, 09/08/2018, 07:44 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, huyện Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nội dung về cải cách hành chính, giảm thời gian giải quyết công việc, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường pháp lý thuận lợi thu hút các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà.
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà.

Để nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính, huyện Đầm Hà tập trung cho công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, trong đó phát huy tối đa vai trò các kênh thông tin như: Hội nghị, hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử, công khai về thủ tục hành chính, các quy hoạch tại địa phương... Đồng thời, huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, các xã, thị trấn quan tâm triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính thông qua nhiều hình thức khác nhau, như lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào các buổi họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của trung ương, của tỉnh, huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020...

Với mục tiêu hiện đại hoá nền hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết công việc của người dân, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành công bố các thủ tục hành chính, huyện Đầm Hà đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, Trung tâm Hành chính công niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở Trung tâm hành chính công với 299 thủ tục hành chính, đạt 100%, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã với 100 thủ tục hành chính, đạt 100%. Đồng thời, huyện cũng công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng, hòm thư góp ý để kịp thời tiếp nhận, xử lý những kiến nghị của công dân.

Theo đó, Đầm Hà đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tích cực rà soát, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Huyện đang triển khai áp dụng chuyển đổi ISO 9001: 2015 để đưa vào phần mềm một cửa điện tử thực hiện tại Trung tâm Hành chính công huyện. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã các thủ tục hành chính đã được rà soát, xây dựng quy trình tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 để đưa vào giải quyết. Tại Trung tâm Hành chính công, nhiều thủ tục hành chính được thực hiện theo quy trình 4 bước “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả”. Hiện nay, tại Trung tâm Hành chính công huyện đã có 43 thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, trong đó có 15 thủ tục hành chính liên thông cùng cấp hành chính và 28 thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp hành chính.

Việc tích cực triển khai cải cách, hiện đại hóa nền hành chính đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại huyện Đầm Hà. Những chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình cải cách hành chính tại địa phương được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, tạo được niềm tin của tổ chức, công dân với chính quyền các cấp, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.