Cẩm Phả tinh gọn bộ máy, biên chế

Thứ Sáu, 31/08/2018, 07:47 [GMT+7]
.
.

Từ năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy Cẩm Phả và tất cả các cấp ủy trực thuộc đều xây dựng Đề án "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế" (Đề án 25). Mục tiêu hàng đầu là nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội.

Với những bước đi thận trọng, chắc chắn và giải pháp cụ thể, phù hợp, đến nay Cẩm Phả đã đạt được những kết quả bước đầu khả quan, nhiều đơn vị đã sáp nhập và đi vào hoạt động tốt. Điển hình như ở khối giáo dục, thành phố đã chủ động sắp xếp, cơ cấu lại trường, lớp, đã tiết giảm cả về bộ máy, con người và kinh phí hoạt động. Cụ thể đã cơ cấu lại đội ngũ nhân viên kế toán các trường học (giảm từ 55 nhân viên kế toán xuống còn 18 nhân viên), chuyển nhiệm vụ y tế học đường của 38 trường phổ thông cho trạm y tế xã, phường, sáp nhập Trường Tiểu học và THCS Cẩm Hải, xóa 2 điểm trường thuộc phường Cẩm Trung, xã Cộng Hòa.

hành ủy đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội các phường xã để triển khai mô hình cơ quan phối hợp chung cấp xã.
Thành ủy Cẩm Phả làm việc với Đảng ủy, Uỷ ban  MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội các phường, xã để triển khai mô hình cơ quan phối hợp chung cấp xã, tháng 5/2018. Ảnh: Bảo Long (CTV)

Đối với các đơn vị sự nghiệp, thành phố đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập, giải thể giảm được 4 đơn vị. Trong đó đã sáp nhập Đội Thanh tra xây dựng - Quản lý đô thị với Đội Kiểm tra tài nguyên, khoáng sản và môi trường để thành lập Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường thành phố; sáp nhập Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên với Trung tâm Dạy nghề thành phố để thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; sáp nhập Trạm Thú y với Trạm Bảo vệ thực vật thành Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố; giải thể Trung tâm Tư vấn quy hoạch và Thiết kế xây dựng thuộc UBND thành phố. Cùng với đó, thành phố cũng giao tăng mức tự chủ về tài chính hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp, đến nay đã có 3/9 đơn vị tự chủ 100%; 5/9 đơn vị tự chủ từ 20% trở lên.

Cùng với những kết quả trên, hiện thành phố đã hoàn thiện việc xây dựng đề án vị trí việc làm để sắp xếp vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức theo cơ cấu ngạch chuyên môn đào tạo. Đồng thời đã thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và Bộ phận phối hợp chung của MTTQ và các đoàn thể cấp xã; hoàn thành hợp nhất Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra với Cơ quan Thanh tra, Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ, chuyển nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị về Ban Tuyên giáo, chuyển nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản về Văn phòng Thành ủy, chuyển bộ phận nghiệp vụ thư viện, bảo tàng từ Phòng Văn hoá thông tin về Trung tâm Văn hoá thể thao, xóa 1 trạm tiếp phát sóng thuộc Đài truyền thanh - truyền hình...

Song song với việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, thành phố cũng tiếp tục rà soát, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, thực hiện tinh giản biên chế. Đến nay đã giảm 17 biên chế công chức nhà nước, 17 hợp đồng lao động. Trong đó đã giải quyết cho nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi 3 lái xe Thành ủy trong biên chế để dành chỉ tiêu cho cơ cấu lại công chức chuyên môn; chấm dứt 17 hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách thành phố để thực hiện mô hình thuê khoán dịch vụ. Cùng với đó, thành phố cũng đã giảm 10% biên chế cán bộ, công chức cấp xã so với định mức khung của Trung ương; giảm 21 người (199/220) hoạt động không chuyên trách cấp xã và giảm 86 người (1.284/1.370) hoạt động không chuyên trách thôn, khu phố so với định mức quy định của tỉnh; giảm 250 vị trí viên chức sự nghiệp giáo dục so với định mức khung của Trung ương; nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu ở 178/178 thôn khu, giảm 146 người… Quá trình thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của thành phố luôn đảm bảo ổn định, không có đơn thư khiếu kiện, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với quá trình tinh gọn sắp xếp bộ máy, biên chế, để thực hiện hiệu quả những mục tiêu đề ra, thành phố còn xây dựng, rà soát, sửa đổi một loạt các quy chế hoạt động. Điển hình là quy chế làm việc, quản lý tổ chức cán bộ, quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Cùng với đó, thành phố cũng thực hiện chặt chẽ, dân chủ các khâu trong công tác cán bộ; tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ phòng, ban, phường xã theo cả chiều dọc và chiều ngang, hướng tới đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng phát triển. Đồng thời chuẩn bị tốt nguồn cán bộ kế cận theo đúng quy định, đảm bảo đúng yêu cầu về số lượng, chất lượng quy hoạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ cũng tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trong hai năm gần đây, thành phố đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 84 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đảm bảo đúng quy trình, quy định; kiện toàn cấp ủy của 16 chi, đảng bộ trực thuộc; cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đương nhiệm các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cử 12 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng ở nước ngoài; 18 cán bộ tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị…

Với sự chủ động, quyết liệt trong thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế, đến nay Cẩm Phả đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Đây sẽ là tiền đề cơ bản để thành phố thực hiện thành công những nội dung đề ra, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng bộ máy, biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

  Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.