2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Tiên Yên: Thường xuyên, cụ thể, sát với thực tế

Chủ Nhật, 05/08/2018, 11:34 [GMT+7]
.
.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy của huyện Tiên Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được những kết quả rõ nét.

TRIỂN KHAI NGHIÊM TÚC

Kể từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị... Nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đã gương mẫu trong thực hiện học tập, làm theo Bác, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Một buổi sinh hoạt đọc báo đầu giờ của Văn phòng huyện ủy, UBND huyện Tiên Yên
Một buổi sinh hoạt đọc báo đầu giờ của Văn phòng Huyện ủy, UBND huyện Tiên Yên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo tinh thần Chỉ thị 05 luôn được Đảng bộ huyện Tiên Yên chỉ đạo, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết. Huyện đã cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hằng năm, phân công rõ người, rõ việc và định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được. Bên cạnh đó, tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều, phát huy hiệu quả phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở các thôn, khu phố, cổng thông tin điện tử của huyện, thông tin lưu động, mỗi tháng cung cấp 250 bản tin nội bộ cho cơ sở, phục vụ kịp thời cho công tác tuyên truyền.

Đồng chí Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, cho biết: “Để thực hiện nghiêm Chỉ thị 05, chúng tôi kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tổ chức hơn 500 buổi thông tin thời sự, nghị quyết, chính sách, pháp luật, qua đó tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết đạt trên 97%; tỷ lệ quần chúng, nhân dân được tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đạt 65%...”.

Qua 2 năm thực hiện, Chỉ thị 05 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ không chuyên trách xã, thôn, khu phố có ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, hiệu quả công việc được nâng lên, ngày càng nhận được sự hài lòng, đánh giá cao của nhân dân, doanh nghiệp...

TIẾP TỤC PHÁT HUY TINH THẦN CỦA CHỈ THỊ

Hiện nay Tiên Yên có trên 2.500 đảng viên, sinh hoạt ở 34 chi, đảng bộ cơ sở. Chính vì vậy, huyện luôn xác định đảng viên phải là người gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động nên tinh thần của Chỉ thị 05 là kim chỉ nam cho các hoạt động của huyện trong thời gian tới.

Tiên Yên xác định tiếp tục tổ chức triển khai việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, như: Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội; cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trách nhiệm với công việc; trung thực, trách nhiệm, giản dị, khiêm tốn; đoàn kết, nhân ái; suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập... “Đảng bộ các xã, thị trấn và nhiều trường học trên địa bàn huyện đã lập sổ vàng truyền thống về học và làm theo Bác. Đặc biệt là việc nêu gương tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; tình cảm của nhân dân đối với Bác ngày càng sâu sắc; tinh thần tương thân, tương ái theo truyền thống dân tộc được phát huy. Để thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả, Tiên Yên tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của cấp uỷ trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ…”, đồng chí Trương Công Ngàn cho biết thêm.

Một buổi họp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự khu phố Quang Trung
Một buổi họp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự khu phố Quang Trung, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên.

Tiên Yên tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả, gắn nhiệm vụ này với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức. Từ những chủ trương, định hướng, quy hoạch cụ thể đã làm rõ nét hơn đường lối phát triển của huyện, góp phần gỡ những nút thắt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Những kết quả từ tính tiên phong, đổi mới trong xây dựng hệ thống chính trị là cơ sở quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Tiên Yên phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, từng bước khẳng định vị thế là khu vực trục trung tâm ngã ba miền Đông của tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Duy

.
.
.
.
.
.
.
.