MTTQ tỉnh: Tích cực, chủ động tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

Chủ Nhật, 08/07/2018, 06:42 [GMT+7]
.
.

Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Kết quả đó là sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân toàn tỉnh. Đóng góp vào những thành tựu ấy có sự vào cuộc mạnh mẽ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh tham gia đoàn giám sát trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường Cao Xanh (TP Hạ Long). Ảnh: Kim Cương (MTTQ tỉnh)
Lãnh đạo MTTQ tỉnh tham gia đoàn giám sát trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường Cao Xanh (TP Hạ Long). Ảnh: Kim Cương (MTTQ tỉnh)

Ngay từ đầu năm nay, để thiết thực tham gia xây dựng chính quyền, căn cứ vào các chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, mục tiêu, nhiệm vụ về nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2018, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã xây dựng các chương trình, kế hoạch để tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Điển hình là đã tập trung tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Song song với đó, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã chú trọng việc tuyên truyền chính sách, vận động nhân dân đồng thuận tham gia giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, động lực của tỉnh; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, tình hình an ninh nông thôn, biên giới vùng dân tộc để kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề nảy sinh …

6 tháng đầu năm nay, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang và lễ hội”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”… Đồng thời, duy trì có hiệu quả nhiều mô hình trong công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự ở nông thôn, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, môi trường đô thị như: Mô hình “Doanh nghiệp giỏi, cơ quan văn hóa”, “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Chủ nhật xanh”, “Người cựu chiến binh gương mẫu”…  Đáng chú ý là MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã chỉ đạo phối hợp với chính quyền cấp huyện, xã tuyên truyền, vận động nhân dân và tiếp tục đỡ đầu 518/1.292 mô hình “Thôn, khu đạt chuẩn thôn, khu dân cư kiểu mẫu” gắn với phát triển sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh, nên đã mang lại những kết quả tích cực.

Các hoạt động “Vì người nghèo” được MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh triển khai tích cực với những cách làm, bước đi cụ thể. Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã vận động, tiếp nhận 124.502 suất quà, trị giá gần 50 tỷ đồng để ủng hộ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, già làng, trưởng bản… Cũng trong thời gian này, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã tiếp tục phối hợp rà soát các hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở và đã phân khai được 10,1 tỷ đồng hỗ trợ xây mới cho 404 hộ nghèo trong toàn tỉnh với mức 25 triệu đồng/nhà. Mặt khác, MTTQ và các tổ chức thành viên cũng đã vận động được 3 tỷ đồng để hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho hộ nghèo theo chương trình “Mái ấm Công đoàn”, “Nhà Đại đoàn kết”… Công tác hỗ trợ vốn và vận động nhân dân vay vốn phát triển sản xuất được đẩy mạnh, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6.783 hộ như hiện nay.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh trong 6 tháng đầu năm nay. Cụ thể, trong 6 tháng, MTTQ đã tham gia với Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện 5 cuộc giám sát trực tiếp, thường xuyên không báo trước đối với Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại cấp xã, 3 cuộc giám sát trực tiếp, thường xuyên không báo trước về vấn đề bảo vệ môi trường, tham gia 9 đoàn kiểm tra, giám sát với Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh và các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, đồng thời tham gia 4 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm, qua đó đã kịp thời kiến nghị khắc phục ngay một số tồn tại, hạn chế. Trong 6 tháng đầu năm nay, MTTQ và các tổ chức thành viên của tỉnh cũng tiếp nhận 62 đơn, thư khiếu nại của công dân và đã nghiên cứu, chuyển các cơ quan có thẩm quyền 47 đơn để giải quyết và trả lời công dân theo quy định…

Hưởng ứng Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, tuổi trẻ phường Yên Giang (TX Quảng Yên) tích cực ra quân thu, dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ảnh: Quang Minh
Hưởng ứng Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, tuổi trẻ phường Yên Giang (TX Quảng Yên) tích cực ra quân thu, dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ảnh: Quang Minh

Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả của mình trong 6 tháng đầu năm 2018, MTTQ tỉnh và tổ chức thành viên đã thiết thực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh của tỉnh ngày càng bền vững.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.