"Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tác động đến tình hình phát triển KT-XH của tỉnh trong những năm tới"

Thứ Ba, 10/07/2018, 07:27 [GMT+7]
.
.

Ngày 12/7, Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2018), HĐND tỉnh khoá XIII chính thức khai mạc. Kỳ họp sẽ quyết định những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 và nhiều nội dung quan trọng khác. Phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về những nội dung chính của kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Thành

-Xin đồng chí cho biết Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII có những điểm gì đáng quan tâm?

+Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh là kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 theo quy định của pháp luật. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ bàn và dự kiến thông qua 17 nghị quyết. Trong đó, ngoài việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm và thống nhất các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu KT-XH năm 2018, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tác động đến tình hình phát triển KT-XH của tỉnh trong những năm tới. Cụ thể như: Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Năm 2014, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch này, nhưng đến nay, một số nội dung của quy hoạch không còn phù hợp định hướng phát triển do vậy, việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết. Trong nhiều tháng vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách đã dành nhiều thời gian khảo sát tại hiện trường trên địa bàn toàn tỉnh tại các vị trí có hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường dự kiến đưa vào quy hoạch, phục vụ cho thẩm tra. Ban Kinh tế - Ngân sách đã thẩm tra và có báo cáo đề xuất HĐND tỉnh xem xét đưa ra khỏi quy hoạch một số điểm mỏ không phù hợp với định hướng phát triển mà tỉnh đã đề ra trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch chiến lược khác, đòi hỏi HĐND tỉnh phải tập trung phân tích, thảo luận kỹ trước khi biểu quyết.

HĐND tỉnh sẽ bàn và phê chuẩn kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 của tỉnh. Quy hoạch này có liên quan chặt chẽ đến Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND... Chính vì vậy, trong quá trình thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách đã khảo sát 14/14 địa phương để đề xuất điều chỉnh quy hoạch theo hướng không đưa ra ngoài quy hoạch đối với diện tích rừng tự nhiên hiện có, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn xung yếu, rừng chắn sóng ven biển; chuyển mục đích sử dụng đất, rừng phải có lộ trình cụ thể và theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa việc giảm diện tích đất, rừng phòng hộ, đồng thời nghiên cứu bổ sung chuyển đổi đất ngoài lâm nghiệp, đất rừng sản xuất thành rừng phòng hộ...

Ngoài ra, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, thông qua một số nghị quyết về cơ chế, chính sách phục vụ cho phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh; quyết định chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ giám sát bằng hình thức chất vấn đối với 1 đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh và một số ủy viên UBND tỉnh, giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về nhiều vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã rút ngắn thời gian tổ chức kỳ họp từ 3 ngày như trước đây xuống còn 2 ngày; yêu cầu cao hơn về trách nhiệm và chất lượng, tiến độ chuẩn bị nội dung trình kỳ họp của các cơ quan liên quan; dành thời gian tối đa cho phiên chất vấn theo phương châm đổi mới cả cách nêu câu hỏi chất vấn và trả lời chất vấn, có tranh luận tại hội trường...

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND TX Đông Triều về việc thực hiện chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND TX Đông Triều về việc thực hiện chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

-  Hoạt động chất vấn là nội dung rất quan trọng trong các kỳ họp của HĐND tỉnh. Tại kỳ họp lần này hoạt động chất vấn có điểm gì mới và nội dung nào sẽ được đưa ra chất vấn, thưa đồng chí?

+ Qua lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp nhận kiến nghị của cử tri, nhân dân trước kỳ họp, qua theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh, các kiến nghị sau giám sát, chất vấn, tại kỳ họp này đã có 32 đại biểu, trong đó có 25 đại biểu kiêm nhiệm (nhiều hơn 20 đại biểu so với kỳ họp thứ 7) đăng ký 49 nội dung chất vấn đối với 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 7 ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành: Công an tỉnh, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nội vụ.

Các nội dung được đại biểu chất vấn tại kỳ họp này là những vấn đề được cử tri và nhân dân rất quan tâm, đó là: Công tác phòng chống cháy, nổ ở các khu nhà chung cư, nhà cao tầng; công tác hoàn nguyên môi trường sau khai thác khoáng sản; xử lý rác thải, chất thải và nước thải y tế, rác thải sinh hoạt; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, đền bù, giải phóng mặt bằng; công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Với nhiều nội dung chất vấn được cử tri quan tâm, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định dành nhiều thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn và đổi mới hoạt động chất vấn theo hướng nội dung hỏi và trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, không báo cáo thành tích, kết quả… Đồng thời, tăng cường tranh luận về nội dung được đưa ra để làm rõ, chỉ ra các giải pháp, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các mặt của đời sống KT - XH để tập trung giải quyết ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Sau phiên chất vấn, HĐND tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở cho đại biểu, cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát công tác quản lý, sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV 397 (Tổng Công ty Đông Bắc).
Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát công tác quản lý, sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV 397 (Tổng Công ty Đông Bắc).

- Đồng chí cho biết thêm về những nét nổi bật về hoạt động của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018?

+ Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã chú trọng đổi mới, phát huy hiệu quả trong hoạt động giám sát, khảo sát có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành 2 cuộc giám sát chuyên đề và chỉ đạo, phân công các Ban HĐND tỉnh thực hiện 16 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, không báo trước (tăng 3 cuộc so với cùng kỳ)... Qua đó, đã kịp thời nắm bắt, đôn đốc việc thực hiện triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh và phát hiện, đề xuất với Tỉnh ủy, kiến nghị UBND tỉnh để chỉ các cơ quan có thẩm quyền tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nổi bật như: Giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2017; khảo sát Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020; khảo sát công tác quản lý, sử dụng đất đai của các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng có hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 về việc thí điểm áp dụng một số chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh...

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, thống nhất, kịp thời trao đổi và quyết định chủ trương, giải quyết 85 nội dung liên quan đến điều hành tài chính ngân sách, đầu tư công, thực hiện luật đất đai, xây dựng, các cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội... theo đề nghị của UBND tỉnh. Các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, định hướng tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội....

Kết quả hoạt động tích cực, chủ động, thiết thực, hiệu quả của Thường trực, các ban HĐND tỉnh đã góp phần vào kết quả nổi bật chung của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của HĐND tỉnh; củng cố niềm tin của cử tri, nhân dân với chính quyền địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Trúc Linh (thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.