"Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII"

HĐND tỉnh: Hoạt động tích cực, hiệu quả và nhiều đổi mới

Thứ Hai, 09/07/2018, 07:16 [GMT+7]
.
.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh  tiếp tục có nhiều đổi mới trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, rõ việc, rõ trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực.

Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của tỉnh, chương trình công tác trọng tâm của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018 đã đề ra. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09-NQ/TU, chủ đề công tác năm và các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động của HĐND tỉnh.

Đặc biệt, để tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và chủ đề công tác năm “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, ngay từ đầu năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng và triển khai cụ thể chương trình công tác hằng tháng và quý. Trọng tâm là hướng tăng cường giám sát, khảo sát thường xuyên, không báo trước việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường... gắn với kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện trong giao ban công tác tuần, phiên họp thường kỳ hằng tháng của Thường trực HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh rà soát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri về môi trường tại Dự án Sân golf FLC Hạ Long
Thường trực HĐND tỉnh rà soát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri về môi trường tại Dự án Sân golf FLC Hạ Long. Ảnh: Quang Minh

HĐND tỉnh cũng thường xuyên nắm bắt theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh gắn với rà soát, kịp thời đề xuất, kiến nghị tháo gỡ, điều chỉnh các vấn đề bất cập nảy sinh trong quá trình triển khai, đặc biệt là các cơ chế chính sách đã được ban hành. Điển hình là thường xuyên đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2018, công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, các cơ chế, chính sách quan trọng của tỉnh... Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời thống nhất với UBND tỉnh về giải quyết các nội dung giữa hai kỳ họp để đảm bảo điều hành linh hoạt ngân sách, quyết định các chủ trương đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với tình hình thực tiễn, nhu cầu phát triển của tỉnh theo thẩm quyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 6 tháng qua, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã chú trọng đổi mới các hoạt động giám sát, khảo sát. Trong đó lựa chọn các vấn đề có trọng tâm, trọng điểm phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý điều hành chung của tỉnh theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nhất là những vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm; tăng cường khảo sát đột xuất, phát hiện, kiến nghị với tỉnh chỉ đạo, có giải pháp giải quyết những tồn tại, hạn chế ngay trong quá trình giám sát, khảo sát để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì triển khai 1 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017; 1 cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; chấm dứt tình trạng hợp động sai nguyên tắc...

Có thể nhìn thấy rõ sự đổi mới trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh trong việc rà soát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri các phường Hà Trung, Hà Lầm (TP Hạ Long) liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư các tuyến mương thoát nước thuộc Dự án Sân golf FLC Hạ Long. Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến rà soát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 8 và ngay sau buổi họp đã tổ chức rà soát thực tế về vấn đề cụ thể mà cử tri kiến nghị. Cách làm này đã được dư luận và nhân dân đánh giá cao, thể hiện sự sâu sát, trách nhiệm của HĐND tỉnh trước những vấn đề cử tri quan tâm.

Cùng với đó, các ban HĐND tỉnh cũng triển khai 16 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính;về công tác đầu tư xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác quản lý giáo dục tại cơ sở 2 trường Đại học Hạ Long; công tác quản lý, sử dụng đất đai của các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Đông Bắc; tình hình tiền lương, bảo hiểm năm 2017 và thưởng tết Mậu Tuất năm 2018 đối với người lao động trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách an sinh xã hội; tình hình phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn giao thông trước dịp tết Nguyên đán 2018; khảo sát công tác quản lý hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar tại một số địa phương...

Song song với đó, Thường trực HĐND tỉnh cùng duy trì hiệu quả công tác phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong thực thi nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp, trong công tác chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018, đảm bảo chủ trương chỉ đạo của tỉnh, chất lượng kỳ họp và phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền kịp thời các hoạt động của HĐND, các ban, các tổ và đại biểu HĐND tỉnh.

Những hoạt động tích cực, hiệu quả của Thường trực HĐND tỉnh đã góp phần vào kết quả chung của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của HĐND tỉnh, góp phần củng cố niềm tin của cử tri, nhân dân với chính quyền địa phương.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.