Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII

Công tác dân nguyện ngày càng gần dân, sát dân

Thứ Năm, 12/07/2018, 07:30 [GMT+7]
.
.

Công tác dân nguyện là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, có vai trò quan trọng trong hoạt động HĐND các cấp, thể hiện vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân của cơ quan dân cử, cũng là hoạt động rất thiết thực tăng cường mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xác định vai trò quan trọng đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo đổi mới các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp nhận đơn thư của HĐND nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện. Các đại biểu HĐND các cấp cũng đẩy mạnh hoạt động theo hướng ngày càng gần dân, sâu sát dân hơn để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Cô Tô tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ 8.
Tổ Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Cô Tô tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ 8. Ảnh: Hoàng Phương (Trung tâm TT-VH Cô Tô)

Thời gian qua, công tác tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục cải tiến, đổi mới đảm bảo dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử, của cử tri và của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện. Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Trong đó chú trọng nội dung đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu theo hướng thiết thực, hiệu quả, giảm tính hình thức thông qua việc mở rộng thành phần, đối tượng cử tri, tiếp xúc trực tiếp ở các thôn, bản, khu phố. Ngoài tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử, các đại biểu còn tiếp xúc cử tri theo chuyên đề để đảm bảo nắm bắt được nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở và có giải pháp tháo gỡ.

6 tháng đầu năm nay, các đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung các buổi tiếp xúc cử tri, gợi ý, khuyến khích động viên cử tri đề xuất, tham gia ý kiến về xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh - trật tự xã hội của tỉnh và địa phương. Công tác tổng hợp và giám sát giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri cũng được HĐND tỉnh đổi mới với nhiều giải pháp như: Đảm bảo sàng lọc ý kiến ngay từ cơ sở, thực hiện theo phân cấp giải quyết; các vấn đề kiến nghị được chuyển đến đúng cấp có thẩm quyền giải quyết và tăng cường giám sát việc giải quyết của cơ quan chức năng để sớm có kết quả  trả lời cử tri...

Thường trực HĐND tỉnh cũng ban hành văn bản phân công các ban, các tổ đại biểu theo dõi, giám sát đôn đốc giải quyết ý kiến cử tri ngay sau Kỳ họp thứ 7. Trên cơ sở báo cáo giám sát của các ban, các tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh không tổ chức cuộc giám sát quy mô, chỉ thực hiện khảo sát một số nội dung trong quá trình giải quyết vẫn được cử tri quan tâm tiếp tục kiến nghị, đồng thời tổ chức họp thẩm tra báo cáo việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, để tổng hợp báo cáo kết quả giám sát trình Kỳ họp thứ 8. Điển hình là Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát việc hoàn nguyên môi trường ở sau khai thác một số mỏ sét trên địa bàn phường Giếng Đáy; khắc phục các tuyến đường gom, đường dân sinh do thi công cao tốc Hạ Long - Vân Đồn gây ảnh hưởng trên địa bàn huyện Hoành Bồ, TP Cẩm Phả, TX Quảng Yên…

Song song với đó, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh được xem xét, xử lý kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo luật định. Tính đến tháng 6/2018, Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận xử lý theo quy định 254 vụ việc (72 vụ việc năm 2017 chuyển sang, 182 vụ việc tiếp nhận mới). Kết quả, đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với 167 vụ việc (trong đó đã chuyển 95 vụ với 17 vụ khiếu nại, 5 vụ tố cáo và 71 vụ kiến nghị), lưu theo dõi đối với 87 vụ việc. Trong đó, đã có 28 vụ việc được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết xong, 15 vụ việc chưa giải quyết xong nhưng đã được các cơ quan có thẩm quyền gửi báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh, 124 vụ việc chưa có báo cáo.

Quá trình xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời, nghiên cứu, lựa chọn khảo sát trực tiếp một số vụ việc phức tạp, kéo dài để kiến nghị các giải pháp giải quyết dứt điểm. Qua theo dõi, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản đôn đốc một số địa phương trong việc chậm thực hiện gửi báo cáo kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao trách nhiệm hơn nữa việc giải quyết của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND cũng thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ và đột xuất theo quy định, qua tiếp dân đã đôn đốc giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc bức xúc của công dân. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.