Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII

Thứ Năm, 12/07/2018, 08:18 [GMT+7]
.
.

* Năm 2019, HDND tỉnh sẽ triển khai thực hiện giám sát chuyên đề về nội dung chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh

10h50’- Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trình bày tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; báo cáo tóm tắt kết quả giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, nêu rõ: Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh, gồm kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2019. Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HDND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Bên cạnh đó, xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình KT-XH; công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Cùng với đó, tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Trong năm 2019, HDND tỉnh sẽ triển khai thực hiện giám sát chuyên đề về nội dung chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2018.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, trình bày tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017. Đồng chí cho biết: Giai đoạn 2015-2017, việc thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công trên địa bàn tỉnh có nhiều kết quả nổi bật góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển KT-XH của toàn tỉnh và từng địa phương. Trong đó, nổi bật tổng nguồn vốn ngân sách dành chi cho đầu tư phát triển ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi ngân sách địa phương, năm 2015 chiếm 52,6%, đến năm 2017 chiếm 66,96%, cao nhất trong các năm gần đây. Việc bố trí vốn đầu tư được tập trung hơn trước, góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình, dự án vào sử dụng phát huy hiệu quả. Đặc biệt, đã đổi mới công tác lập kế hoạch đầu tư, chuyển từ việc lập kế hoạch ngắn hạn, hằng năm sang kế hoạch trung hạn 5 năm, tạo sự chủ động, hiệu quả hơn trong phân bổ vốn. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cho các cấp chính quyền địa phương. Việc tỉnh thực hiện phân cấp mạnh trong đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng khẳng định tính công khai, minh bạch trong việc bố trí vốn đầu tư phát triển giữa tỉnh và các địa phương; hạn chế tối đa tình trạng “xin - cho”. Thông qua hình thức đầu tư hợp tác công - tư (PPP), tỉnh đã huy động được nguồn lực xã hội to lớn cho đầu tư phát triển, mạnh dạn áp dụng đầu tư theo hình thức PPP với đa phương pháp, đa hình thức để lựa chọn hình thức đầu tư cho phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng dự án để chọn hình thức hợp đồng cho phù hợp với thực tiễn và phát huy được hiệu quả sau đầu tư.

 

* Phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật nổi lên nhiều vấn đề cần quan tâm

10h40' –  Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh, trình bày các báo cáo thẩm tra của Ban về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 trong lĩnh vực pháp chế; về quy định mức trích để lại cho cơ quan Thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; về việc thông qua Đề án công nhận thành phố Móng Cái là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó là kết quả thẩm tra các báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

h23.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh, trình bày các báo cáo thẩm tra của Ban.

Về cơ bản, Ban Pháp chế đồng tình với nội dung các báo cáo, tuy nhiên, Ban cũng thẳng thắn đưa ra một số tồn tại, hạn chế trong một số lĩnh vực. Điển hình là trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong 6 tháng đầu năm đã nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm như: Tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục có diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông vẫn là vấn đề nhức nhối, số người chết và bị thương còn nhiều gây nhiều hệ lụy cho xã hội; công tác phòng cháy chữa cháy còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập...

Cùng với đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng có một số kiến nghị tới UBND tỉnh về một số nội dung: ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm kịp thời, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ; phân tích đánh giá rõ kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế; chỉ đạo theo dõi việc và có hướng xử lý đối với những đơn thư có thông tin liên quan đến hành vi, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương quan tâm có nhiều giải pháp, cách làm nhằm phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả có giải pháp phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra bất ngờ về ANTT; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hiệu quả, chất lượng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết đơn thư của công dân; thực hiện đúng tiến độ các dự án....

Thời gian tới, Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; đẩy nhanh tiến độ đề án vị trí việc làm; quan tâm tới hoạt động của các tổ chức tư pháp; có giải pháp hiệu quả trong phổ biến pháp luật và các nghị quyết của HĐND…

Ban Pháp chế cũng đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh có giải pháp hiệu quả hơn nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, dân sự và thực hiện tốt các quy định của pháp luật tố tụng về thời gian thời hạn và tiến độ xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo thẩm quyền; đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai áp dụng biện pháp cưỡng chế trong thi hành án, triển khai có hiệu quả hơn nữa các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thi hành án dân sự nói chung và ty lệ thi hành án đối với các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng và cho công dân, tổ chức khác nói riêng...

Về các Dự thảo Nghị quyết, Ban Pháp chế nhận thấy việc ban hành 2 nghị quyết về thông qua Đề án công nhận TP Móng Cái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, về quy định mức trích để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước đều có căn cứ, đúng thẩm quyền của HĐND tỉnh, trình tự, thủ tục xây dựng Nghị quyết đúng quy định của pháp luật. Do vậy Ban Pháp chế thống nhất đề nghị ban hành các Nghị quyết trên.

* Lĩnh vực văn hóa - xã hội được đánh giá cao

10h32'- Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, trình bày các báo cáo thẩm tra. Báo cáo trước kỳ họp, Ban Văn hóa - Xã hội đánh giá cao những kết quả tỉnh đã đạt được trong lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, nhất là trong chi an sinh xã hội (6 tháng đầu năm đạt 806,6 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ); các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo tiếp tục được tỉnh quan tâm; công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93,9%; bước đầu triển khai Năm Du lịch quốc gia 2018 có nhiều thành công; công tác dân tộc tiếp tục được tỉnh đặc biệt quan tâm, bổ sung trên 340 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để thực hiện Đề án 196, phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh...

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, trình bày các báo cáo thẩm tra.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội nêu trong dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung: Nguồn nhân lực, y tế, quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng cường các giải pháp hạn chế tối đa tình trạng vượt quỹ bảo hiểm y tế, tình trạng nghiện các chất gây nghiện tổng hợp; đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân và xây dựng bệnh viện thông minh; quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch... Ban đặc biệt đề nghị UBND tỉnh và các địa phương có các giải pháp xử lý tình trạng nợ BHXH của các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện Đề án 196, Đề án về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020, Chương trình 135 nhằm đảm bảo năm 2018 có ít nhất 2 xã và 37 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn...

Ban cũng cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo về mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020; dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 183/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 về “Hỗ trợ học sinh tiểu học bán trú, nhân công chăm sóc bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ở các xã trong Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh”. Đồng thời, tham gia một số nội dung sau về 2 dự thảo như đối tượng hưởng hỗ trợ trong các chính sách, về một số nội dung để đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với đại biểu khách mời là những đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu.

 

* Chưa thật sự tạo cú bật trong thu hút nguồn vốn đầu tư xã hội trên địa bàn

10h15' - Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Cao Tường Huy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, bày tỏ sự đồng tình với Báo cáo về triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018, đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong triển khai nhiệm vụ.

Trên cơ sở nội dung các báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Ban đánh giá cao sự linh hoạt, quyết liệt trong điều hành của UBND tỉnh tập trung các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ; tăng cường quản lý, điều hành thu chi ngân sách gắn với các định hướng lớn trong kế hoạch đầu công trung hạn và đàm bảo an sinh, giảm nghèo bền vững…

Đồng chí Cao Tường Huy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, bày tỏ sự đồng tình với Báo cáo về triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại hạn chế và kiến nghị như: Với đà tăng trưởng kinh tế của 6 tháng đầu năm cho thấy tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2018 sẽ đạt từ 11% trở lên là có cơ sở; tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài trong vốn đầu tư xã hội tuy đã có nhiều cố gắng nhưng chưa thật sự tạo cú bật trong thu hút nguồn vồn đầu tư xã hội trên địa bàn; công tác quản lý đầu tư công vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục quan tâm khắc phục, quyết liệt như việc hoàn thiện hồ sơ một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn còn chậm, việc quản lý, sử dụng, đánh giá hiệu quả sau đầu tư của một số công trình chưa được coi trọng; một số nguồn vốn công tác giải ngân chưa có chuyển biến; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2018 nhìn chung mới trên các kế hoạch, chương trình hành động, chưa triển khai quyết liệt tại cơ sở, người dân vẫn chưa thật sự vào cuộc tích cực; tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất xi măng, nhiệt điện chưa được khắc phục triệt để…

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm công tác thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chú trọng một số nội dung: Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thảo luận về mục tiêu tăng trưởng đã đề ra tại Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 theo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị ngày 5/7/2018 phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2018 ở mức từ 11% trở lên; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đầu tư công, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công, khẩn trương hoàn tất sớm, dứt điểm các thủ tục đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đảm bảo yêu cầu; triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường…

Tại kỳ họp, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh cũng trình bày báo cáo thẩm tra của Ban về các dự thảo Nghị quyết: Thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; thông qua nhu cầu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục các dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh trình HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 8; thông qua quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh; phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh; bổ sung một số nội dung vào Nghị quyết sô 232/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020...

 

* TP Móng Cái có đủ điều kiện trở thành đô thị loại II

9h50'- Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Xây dựng, trình bày Tờ trình về việc thông qua Đề án công nhận TP Móng Cái là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Xây dựng, trình bày Tờ trình về việc thông qua Đề án công nhận TP Móng Cái là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng đã nêu rõ sự cần thiết nội dung các tờ trình. Theo đó, với những kết quả đánh giá về tình hình thực trạng phát triển của TP Móng Cái, đối chiếu với các quy định về phân loại đô thị tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị: Đô thị TP Móng Cái đạt tổng số điểm là 85,50/100 điểm, cao hơn điểm tối thiểu (75/100) và 5 tiêu chí đều đạt từ mức điểm tổi thiểu trở lên. Đối với các tiêu chuẩn không đạt (8/59 tiêu chuẩn), chưa đạt điểm tối đa (14/59 tiêu chuẩn), TP Móng Cái đã có kế hoạch hoàn thiện từng tiêu chuẩn cụ thể, trong đó tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị nhằm khắc phục và hoàn thiện với các nhóm chỉ tiêu chưa đạt điểm và tiếp tục đầu tư hoàn thiện đối với nhóm chỉ tiêu chưa đạt điểm tối đa trong thời gian tới theo chương trình phát triển đô thị trong giai đoạn 2018-2025.

Như vậy, TP Móng Cái đã đủ điều kiện để trình các cấp có thẩm quyền thông qua, trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tưởng Chính phủ công nhận là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

* Bổ sung đối tượng được hỗ trợ là người chăm sóc bán trú tại các cơ sở giáo dục THCS công lập ở các xã thuộc vùng khó khăn

9h50' -  Đồng chí Vũ Thị Liên Oanh, Giám đốc Sở GD&ĐT trình bày tóm tắt về tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 183/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh về “Hỗ trợ học sinh tiểu học bán trú, tiền nhân công chăm sóc bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ở các xã trong danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

h15.jpg
Đồng chí Vũ Thị Liên Oanh, Giám đốc Sở GD&ĐT trình bày tóm tắt Tờ trình.

Tờ trình nêu rõ: Bổ sung đối tượng được hỗ trợ là người chăm sóc bán trú tại các cơ sở giáo dục THCS công lập ở các xã trong danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh (trừ các phường). Mức hỗ trợ là 150% mức lương cơ sở/suất/tháng (định mức số trẻ, số học sinh cho 1 suất chăm sóc bán trú tại cơ sở giáo dục THCS là 30 học sinh bán trú). Cùng với đó, điều chỉnh định mức số trẻ, số học sinh cho 1 suất chăm sóc bán trú tại cơ sở giáo dục tiểu học là 50 học sinh tiểu học bán trú ngày và 30 học sinh tiểu học bán trú tuần.

* Nhiều chính sách về nông nghiệp được xem xét

9h35' - Đồng chí Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tóm tắt 3 tờ trình liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tóm tắt 3 tờ trình liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Đồng chí Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tóm tắt các tờ trình: Tờ trình về việc đề nghị phê chuyển kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh; Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 - 2020 và Tờ trình đề nghị bổ sung một số nội dung vào Nghị quyết số 232/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh “Về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020”.

Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nêu rõ sự cần thiết nội dung các tờ trình. Đối với tờ trình Tờ trình về việc đề nghị phê chuyển kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh đã nêu rõ quy hoạch ba loại rừng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp 422.937,0ha, trong đó: Diện tích rừng quy hoạch đặc dụng 29.835,7ha chiếm 7,05%; diện tích đất, rừng quy hoạch phòng hộ 129.534,2 ha, chiếm 30,63%; diện tích đất, rừng quy hoạch chiếm 62.32%.

Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 - 2020. Tờ trình chỉ rõ, phạm vi điều chỉnh gồm: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, xã biên giới, các thôn, bản ĐBKK (Chương trình 135); Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài các xã bãi ngang và ngoài các xã thuộc Chương trình 135.

 

 Chính sách hỗ trợ được quy định cụ thể như sau: Đối với dự án trồng trọt, sẽ hỗ trợ giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc, nông cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Đối với dự án chăn nuôi thì hỗ trợ giống, chuồng trại, thức ăn chăn nuôi, vắc xin tiêm phòng, máy móc, công cụ sản xuất. Đối với dự án lâm nghiệp, hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp (trồng mới cho chu kỳ đầu tiên) theo quy trình sản xuất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Đối với dự án ngư nghiệp (khai thác), hỗ trợ hầm bảo quản. Đối với dự án nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ giống, thức ăn, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản, ngư cụ đánh bắt. Mức hỗ trợ cụ thể: Hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ/giai đoạn đối với các dự án, mô hình chăn nuôi là trâu, bò, ngựa và các dự án, mô hình hỗ trợ thiết bị máy móc, công cụ sản xuất, chế biến, hầm bảo quản; Hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ/lần hỗ trợ đối với các dự án, mô hình còn lại.

Đối với Tờ trình đề nghị bổ sung một số nội dung vào Nghị quyết số 232/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh “Về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020” đề nghị bổ sung thêm 1 đối tượng được hưởng hỗ trợ lãi suất vào Khoản 1, Điều 1 cụ thể là: Các cá nhân và hộ gia đình là chủ phương tiện hoạt động thủy sản có công suất dưới 90CV, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, bổ sung các lĩnh vực đầu tư được hỗ trợ lãi suất vay vốn tại Khoản 2, Điều 1, cụ thể: 2.8. Đầu tư cơ sở vật chất, vốn lưu động để chuyển nghề khác (không phải lĩnh vực khai thác thủy sản); Đầu tư cải hoán, nâng cấp tàu, mua ngư cụ, thiết bị khai thác để hoạt động khai thác thủy sản các nghề được phép hoạt động”.

 

* 89 công trình, dự án đề nghị thu hồi đất

9h20' –  Đồng chí Nguyễn Ngọc Thu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tóm tắt các tờ trình về thông qua Danh mục thu hồi đất và các dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (đợt 1 năm 2018) và Dự án điều chỉnh Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Giám đốc sở TNMT
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tóm tắt các tờ trình về thông qua danh mục thu hồi đất, dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, dự án điều chỉnh quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản. 

Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình bày quan điểm, sự cần thiết của nội dung các tờ trình. Theo đó, đối với tờ trình về thông qua Danh mục thu hồi đất và các dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (đợt 1 năm 2018), đồng chí nêu rõ các danh mục thông qua trong tờ trình gồm: Thông qua danh mục 63 công trình, dự án thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 với tổng diện tích 284,02ha; Thông qua danh mục 28 công trình, dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 1 năm 2018, trong đó: 26 công trình, dự án cần chuyển mục đích 22,8ha đất trồng lúa; 2 công trình, dự án cần chuyển mục đích 27,37ha đất rừng phòng hộ theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013. Thông qua Danh mục 26 công trình, dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh với diện tích 279,85ha và 14 công trình, dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 8,76ha đất trồng lúa, 3 công trình, dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 2,78ha đất rừng phòng hộ đã được UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh theo sự ủy quyền của HĐND tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đối với tờ trình thông qua dự án điều chỉnh Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đồng chí Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, nhấn mạnh: Điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản phải phù hợp với các quy định của pháp luật về khoáng sản; tuân thủ các mục tiêu đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thông qua; đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh và các quy hoạch, định hướng chiến lược của tỉnh được thẩm định, phê duyệt. Trên cơ sở đó tính toán cân đối nguồn lực hiện có để đáp ứng tối đa nhu cầu về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn; xây dựng lộ trình đóng cửa mỏ và cải tạo phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác khoáng sản…

 

* Quy định cụ thể mức trích để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý

8h55' – Đồng chí Trịnh Minh Thanh, Giám đốc Sở Tài chính, trình bày tóm tắt các tờ trình liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách.

Giám đốc sở TC
Đồng chí Trịnh Minh Thanh, Giám đốc Sở Tài chính, trình bày tóm tắt các tờ trình liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài Chính trình bày tóm tắt các tờ trình quy định mức trích để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước và tờ trình về việc ban hành nghị quyết về việc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài Chính đã chỉ rõ sự cần thiết nội dung các tờ trình. Đối với tờ trình quy định mức trích để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính, cho biết: Đối với thanh tra tỉnh sẽ được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm; được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm; được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm. Đối với thanh tra các sở; cơ quan kiểm tra - thanh tra cấp huyện, cơ quan thanh tra cấp huyện thì được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp đến 2 tỷ đồng/năm; được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/năm; được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộp từ trên 3 tỷ đồng/năm.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại kỳ họp.

Việc ban hành Nghị quyết về việc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh sẽ quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua, bán, thuê, thu hồi, thanh lý, điều chuyển, tiêu hủy, tài sản bị mất bị hủy hoại và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn Nhà nước. Đối tượng áp dụng gồm: Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh.

* 96 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi tới Kỳ họp

9h00’ - Đồng chí Lê Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh 6 tháng đầu năm 2018.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2018, MTTQ tỉnh đã tích cực xây dựng các chương trình, kế hoạch để tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Điển hình là đã tập trung tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. MTTQ tỉnh cũng đẩy mạnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Xã, phường, thị trấn văn minh”, “Doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa”;  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… qua đó, phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT-XH của tỉnh.

h11.jpg
Đồng chí Lê Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được MTTQ triển khai nghiêm túc, đúng quy định, rõ trách nhiệm, nhất là triển khai đăng ký giám sát các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để nghiên cứu, xem xét và phản biện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trong 6 tháng, MTTQ đã tham gia với Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện 5 cuộc giám sát trực tiếp, thường xuyên không báo trước đối với Trung tâm HCC và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại cấp xã, 3 cuộc giám sát trực tiếp, thường xuyên không báo trước về vấn đề bảo vệ môi trường, tham gia 9 đoàn kiểm tra, giám sát với Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh và các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, đồng thời tham gia 4 đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP, qua đó đã kịp thời kiến nghị khắc phục ngay một số tồn tại, hạn chế…

Thời gian qua, trách nhiệm giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của công dân được MTTQ quan tâm tập trung thực hiện. Tại kỳ họp này, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã tổng họp được 96 ý kiến, kiến nghị, phản ánh. Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh sẽ báo cáo trước kỳ họp 4 nhóm ý kiến, kiến nghị phản ánh mà cử tri nhiều địa phương có ý kiến gồm: Giao thông và đô thị; tài nguyên và môi trường...

* Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực

8h20' - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long trình bày báo cáo tình hình KT-XH và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long báo cáo tình hình KT-XH và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Trong 6 tháng qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh rất trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật phải kể đến tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,16%, cao nhất so với cùng kỳ 6 năm gần đây. Thu ngân sách nhà nước có nhiều cố gắng, đạt tiến độ dự toán, tăng khá so cùng kỳ; kỷ luật - kỷ cương tài chính, ngân sách được tăng cường, đảm bảo cân đối vững chắc thu, chi ngân sách. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2017 lần đầu tiên đứng thứ nhất trong 63 tỉnh, thành phố; hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), sự hài lòng của người dân đạt kết quả tốt. Đây là kết quả của quá trình cải cách, đổi mới của cả hệ thống chính trị. Công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo. Chương trình NTM, giảm nghèo bền vững và Đề án đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, thoát khỏi chương trình 135, Đề án OCOP được triển khai tích cực. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tổ chức tốt thành công Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và các sự kiện lễ hội trong chuỗi chương trình Năm Du lịch quốc gia, đảm bảo vui tươi, thiết thực, an toàn. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương chủ động, linh hoạt, kịp thời, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh bằng những chương trình, kế hoạch, giải pháp thiết thực, cụ thể.

* Infographics: Toàn cảnh kinh tế Quảng Ninh 6 tháng đầu năm

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các cấp, ngành thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ nhất là các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị Quyết của HĐND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đẩy mạnh đột phá 3 chiến lược; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; thực hiện chủ đề công tác năm 2018 về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”…

* Tập trung thảo luận 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng

8h5': Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp.

Ngay sau lễ chào cờ, đồng chí Nguyễn Văn Đọc phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII được tiến hành ngay sau thời điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung tổ chức kiểm điểm kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015- 2020), đánh giá, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, đề ra các giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại, nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trong 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tỉnh đã chỉ đạo triển khai toàn diện các lĩnh vực; tập trung vào các đột phá: Đột phá trong công tác xây dựng đảng, đổi mới tổ chức bộ máy chính trị; đột phá trong cải cách hành chính; đột phá trong phát triển hạ tầng, từ hạ tầng giao thông cao tốc, sân bay, cảng khách quốc tế đến hạ tầng dịch vụ cao cấp, góp phần chuyển dịch hướng đến cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp (khu vực dịch vụ hiện chiếm 42,9%). Đến nay, 11/17 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đã đạt và vượt.

Thông tin đến đại biểu về tình hình phát triển KT-XH của Quảng Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Bức tranh tổng thể cả tỉnh 6 tháng đầu năm, cơ bản cho thấy những tín hiệu tích cực khả quan và đầy triển vọng phát triển cho 6 tháng cuối năm, qua đó khẳng định hướng đi, giải pháp đúng đắn và sự nỗ lực vượt bậc của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, đánh giá những kết quả đã đạt được và thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc, tập trung vào những nội dung ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ mà hiện nay chưa đạt tiến độ khả quan.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Cụ thể, quan tâm thảo luận một số nội dung: Đề xuất các giải pháp để phát huy đà tăng trưởng GRDP năm 2018 đạt 11%; triển khai các giải pháp quyết liệt phấn đấu vượt thu ngân sách năm 2018 cao nhất để tiếp tục bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển; thảo luận những giải pháp để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, hỗ trợ khởi nghiệp; thảo luận các giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể để triển khai chủ đề công tác năm về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; đề ra các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, phát triển giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh - xã hội; cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị TW6 và các nghị quyết TW 7, khóa XII.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết nghị một số nội dung quan trọng như: Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Phê chuẩn kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ninh; xem xét Đề án đề nghị công nhận TP Móng Cái là đô thị loại 2, trực thuộc tỉnh; thảo luận thông qua Danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (đợt 1 năm 2018); xem xét, quyết định một số chính sách xuất phát từ nhu cầu thực tiễn để chăm lo cho an sinh xã hội; thảo luận báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp thứ 7; thông qua Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh và xem xét một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền...

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc yêu cầu: Các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu khách mời nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, phát huy dân chủ, thảo luận vào những vấn đề cụ thể, trọng tâm, thông qua Nghị quyết đảm bảo chất lượng, đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành.

Các học sinh, sinh viên tiêu biểu tham dự kỳ họp.

 

8h00' – Các đại biểu tham dự kỳ họp thực hiện nghi lễ chào cờ khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ĐBQH tỉnh; đồng chí Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ĐBQH tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đặc biệt có sự tham dự của 50 em học sinh, thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ trên địa bàn TP Hạ Long.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII.

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII sẽ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; bàn, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như: Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch ba loại rừng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh; Danh mục thu hồi đất và các dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (đợt 1 năm 2018); Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh; Quy định mức trích để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 183/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh về “Hỗ trợ học sinh tiểu học bán trú, tiền nhân công chăm sóc bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ở các xã trong danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh”; Mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 – 2020; Đề án công nhận thành phố Móng Cái là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn nhiều nội dung cử tri quan tâm và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thực hiện nghi lễ chào cờ.

 

* Báo Quảng Ninh tiếp tục cập nhật về kỳ họp...

Nhóm PV

.
.
.
.
.
.
.
.