Đồn BP Cô Tô tặng 130 cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho nhân dân xã Đồng Tiến và thị trấn Cô Tô

Thứ Tư, 11/07/2018, 08:23 [GMT+7]
.
.

Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 3/3 (1959 – 2019), ngày 10/7, Đồn Biên phòng Cô Tô tổ chức trao tặng 130 cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho nhân dân xã Đồng Tiến và thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô.

Mục đích của việc tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ là nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân huyện Cô Tô đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Nhân dân xã Đồng Tiến và thị trấn Cô Tô nhận cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ do Đồn BP Cô Tô trao tặng.
Nhân dân xã Đồng Tiến và thị trấn Cô Tô nhận cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ do Đồn BP Cô Tô trao tặng.

Việc tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn và cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Nguyễn Thu (Trung tâm TT – VH Cô Tô)

.
.
.
.
.
.
.
.