Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Thứ Bảy, 07/07/2018, 06:34 [GMT+7]
.
.

Ngày 6/7, tại TP Hạ Long, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo CBĐV, CCVCLĐ chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều cơ bản hoàn thành, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo tập trung tăng tốc thực hiện 3 đột phá chiến lược. Trong đó, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm mang tính động lực của tỉnh, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử... Đồng thời, tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)...

Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 1 năm thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”.

Khen
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng cho các tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm (giai đoạn 2013-2017).

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã khen thưởng cho 3 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 28 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm (giai đoạn 2013-2017), 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 và 5 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Nguyễn Dung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.