Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Thứ Sáu, 06/07/2018, 14:28 [GMT+7]
.
.

Sáng 6/7, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Tham dự hội nghị có gần 600 bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng viên đến từ các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giới thiệu, quán triệt nội dung của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (tổ chức từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018), gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Cương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định: 3 Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng chí cũng chỉ rõ, đối với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, các nghị quyết này đã gợi mở nhiều vấn đề liên hệ thực tiễn, làm cơ sở để các cấp ủy đảng căn cứ chỉ đạo cụ thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết với các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Xuân Cương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Trần Xuân Cương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Trần Xuân Cương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc ngay sau Hội nghị tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết ở đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và phân công trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết định hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.