Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII: Để đấu tranh chống tham nhũng đạt kết quả thực chất

Thứ Tư, 11/07/2018, 08:06 [GMT+7]
.
.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh, PCTN. Qua đó, đã đạt kết quả đáng ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào quyết tâm chống tham nhũng của tỉnh.

Trên tinh thần chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ngành liên quan đã ban hành nhiều kế hoạch cụ thể để triển khai công tác PCTN. Trong đó, nêu cao quyết tâm thực hiện trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền trong xử lý tham nhũng. Và việc thực hiện phải được tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm…Với cách làm đó, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, so với cùng kỳ năm trước thì hiệu lực pháp luật trong mọi lĩnh vực (nói chung) và lĩnh vực PCTN (nói riêng) được nâng lên, tình hình dư luận xã hội của đại bộ phận cán bộ, công chức và nhân dân đều đồng tình và hưởng ứng thực hiện.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ về  hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm dụng quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương trên địa bàn tỉnh
Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Tỉnh uỷ Quảng Ninh về việc thực hiện quy chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm dụng quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoài Anh

Kết quả được biểu hiện rõ nét nhất ở việc nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về công tác PCTN được nâng cao. Tình trạng sách nhiễu trong giao dịch giữa chính quyền với doanh nghiệp, nhân dân giảm đáng kể, thể hiện qua đánh giá hài lòng với tỷ lệ rất cao của nhân dân tại các Trung tâm hành chính công, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm sau cao hơn năm trước, hiện nay đứng đầu cả nước. Đặc biệt thực hiện Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 90/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đến nay, theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị chưa có trường hợp nào có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng và chưa có cơ quan nào trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao mà phải giải trình.

Để công tác PCTN đạt kết quả thực chất, các đơn vị, địa phương cũng đã tăng cường công tác kiểm tra và giám sát thường xuyên, đột xuất việc chấp hành quy chế, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện tiêu cực, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Điển hình như Cục Hải quan tỉnh đã thực hiện 58 cuộc giám sát, kiểm tra đột xuât việc thực hiện quy trình nghiệp vụ, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức. Qua kiểm tra, giám sát đột xuất cơ bản đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao và chấp hành kỷ cuơng, kỷ luật hành chính. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình thực tế đồng thời công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác để phòng chống tham nhũng. Trong 6 tháng đầu năm, một số ngành đã chuyển đổi vị trí công tác được 180 trường hợp; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, công khai, dân chủ trong việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều giám sát hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã qua hệ thống camera.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều giám sát hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã qua hệ thống camera. Ảnh: Thu Trang (Trung tâm TT-VH Đông Triều)

Bên cạnh những giải pháp trên, thời gian qua tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời tăng cường công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập thực hiện việc rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản trái với quy định của pháp luật, không phù hợp với thực tế; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách bảo đảm công khai minh bạch để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực như đầu tư xây dựng; quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai; quản lý và sử dụng ngân sách; tài chính doanh nghiệp; mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công; thuế; ngân hàng…Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh, tính đến tháng 4/2018 đã có 47 đơn vị báo cáo kết quả kê khai thu nhập năm 2017 (số người đã kê khai tài sản, thu nhập là 12.426 người, số bản kê khai tài sản, thu nhập đã công khai 12.426 bản). Qua báo cáo của các đơn vị cho thấy, trong thời gian công khai bản kê khai không có đơn tố cáo hay phản ánh về việc không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, do đó chưa phải xác minh và xử lý một trường hợp nào vi phạm các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập.

Với những giải pháp quyết liệt, cụ thể, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cũng như những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, tin tưởng rằng, công tác PCTN của tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn. Qua đó góp phần quan trọng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và niềm mong đợi của nhân dân.

Hoài Anh 

.
.
.
.
.
.
.
.