Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc: Cần quan tâm, sâu sát để các mô hình sau hợp nhất hoạt động hiệu quả

Thứ Sáu, 27/07/2018, 18:46 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chương trình giao ban định kỳ hằng tháng, ngày 27/7, tại TP Hạ Long, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã giao ban với bí thư cấp huyện để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng và triển khai công việc tháng tiếp theo. Cùng dự có đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo MTTQ, các cơ quan, đoàn thể của tỉnh.

Báo cáo đánh giá chung tại hội nghị cho biết, trong tháng 6 và 7, bí thư cấp huyện đã tập trung chỉ đạo và cụ thể hóa triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác của địa phương. Trong đó nổi bật là đã chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo sơ kết, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2018 trên cơ sở bám sát thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ các địa phương về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và nghị quyết của các địa phương; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và bổ sung các giải pháp cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ để quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Cùng với đó, các đồng chí bí thư các địa phương cũng đã sâu sát cơ sở để chỉ đạo định hướng dư luận xã hội; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hợp nhất; cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; triển khai thực hiện các quy định, quy chế làm việc, phối hợp công tác; tổ chức sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hợp nhất, thành lập mới. Đồng thời tích cực triển khai Đề án sắp xếp vị trí việc làm khối vận cơ sở; rà soát, đề xuất phương án sắp xếp lại các cấp xã, thôn, bản, khu phố không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Tại cuộc họp, bí thư các địa phương cũng đã báo cáo làm rõ thêm về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong tháng; việc điều hành, giải quyết các vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường; kiểm soát môi trường du lịch; giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở; các biện pháp phòng chống thiên tai, bão lụt trên địa bàn…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc yêu cầu bí thư các địa phương cần sâu sát, tập trung chỉ đạo hoạt động của các mô hình mới sau khi tiến hành hợp nhất. Đặc biệt là phải quan tâm kiểm tra, giám sát việc hoạt động của các mô hình này để kịp thời có những chỉ đạo, định hướng hoạt động hiệu quả. Cùng với đó, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, biên chế; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và các quy định có liên quan cũng như đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc để các cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, thành lập mới thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung triển khai các chỉ đạo của Trung ương, nhất là các nội dung liên quan đến Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) như Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, đặc biệt là trong hai ngành lớn là Giáo dục và Y tế… Cùng với đó, các địa phương cũng khẩn trương ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sát với tình hình thực tế của từng địa phương; tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến Khu kinh tế Vân Đồn; đồng thời tổ chức tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo chỉ đạo chung...

Liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, phấn đấu số thu ngân sách nhà nước năm 2018 ở mức cao nhất. Đồng thời tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu thực hiện chương trình nông thôn mới; chương trình giảm nghèo bền vững; Đề án 196...

Cùng với các nội dung trên, tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; phòng chống bão lũ, nhất là tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả ở các khu vực bị ngập lụt, dọn vệ sinh môi trường và hướng dẫn nhân dân cách phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo kịp thời cho người dân về tình hình mưa lũ để chủ động phòng tránh...

Minh Thu

.
.
.
.
.
.
.
.