Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII

Thứ Ba, 03/07/2018, 14:06 [GMT+7]
.
.

Chiều 2/7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII. Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Móng Cái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh; Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức trích để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, Ban đã nghe và thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi về kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh; tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đồng tình cao và phát biểu ý kiến đề nghị bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan đến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đặc biệt là liên quan đến dự thảo báo cáo thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 (lĩnh vực nội chính), đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia ý kiến làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến định mức trích để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; số liệu trong báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm...

Kết luận buổi thẩm tra, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo, nghị quyết. Đồng thời, đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh sắp tới.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.