Đông Triều: Tuyên dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước

Thứ Hai, 11/06/2018, 14:52 [GMT+7]
.
.
Sáng 11/6, thị xã Đông Triều đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc 11/6 (1948- 2018) và tuyên dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
UBND thị xã Đông Triều khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
UBND thị xã Đông Triều khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, học và làm theo Bác 2 năm 2016 - 2017.
Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm qua, cán bộ và nhân dân TX Đông Triều đã ra sức thi đua lao động sản xuất, tham gia kháng chiến kiến quốc, cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những năm qua, TX Đông Triều đã luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Kết quả của các phong trào đã khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện các phong trào thi đua ái quốc và học tập, làm theo lời Bác. 
 
Trong thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy từ thị xã đến cơ sở trong thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết số 08- NQ/TU và Quy định số 04- QĐ/TU. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nhân dịp này, UBND thị xã đã khen thưởng 35 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hai năm 2016, 2017.
 
Thu Trang (Trung tâm TT&VH Đông Triều)

.
.
.
.
.
.
.
.