Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại TX Đông Triều

Thứ Ba, 12/06/2018, 16:57 [GMT+7]
.
.

Ngày 12/6, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; chấm dứt tình trạng hợp đồng sai nguyên tắc tại TX Đông Triều.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND TX Đông Triều.
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND TX Đông Triều.

Theo báo cáo của UBND TX Đông Triều, trong những năm qua, thị xã luôn chấp hành các quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến từng nội dung quản lý cán bộ, công chức, viên chức, như: Tuyển dụng, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, biệt phái, xử lý kỉ luật… đảm bảo đúng thời gian, chế độ theo quy định. Giai đoạn 2015-2018, UBND thị xã đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 16 viên chức kế toán ngành giáo dục, tiếp nhận chuyển vùng đối với 17 giáo viên và nâng bậc thường xuyên 1.367 người…

Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương đã đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ mang lại nhiều chuyển biến tích cực, rõ người, rõ việc. Tuy nhiên, số đơn vị sự nghiệp không thực hiện tinh giản được mà còn tăng lên do tiếp nhận từ tỉnh về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp và 21 trạm y tế xã, phường. Hiện nay, viêc thực hiện hợp đồng lao động ở các đơn vị được đảm bảo đúng theo quy định, chế độ chính sách thực hiện đầy đủ. Các vị trí diện hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên đều đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Nhà nước…

Đoàn giám sát đề nghị UBND TX Đông Triều báo cáo, bổ sung làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc quản lý thực hiện các quyết định hợp đồng lao động, đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết 216 của HĐND tỉnh....

Đoàn giám sát của Thường trực Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại Trường Mầm non Hồng Thái Tây.
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tại Trường Mầm non Hồng Thái Đông.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của TX Đông Triều trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành đề nghị: Thị xã cần tiếp tục rà soát lại đội ngũ viên chức, hợp đồng lao động tại các cơ quan đơn vị theo Đề án vị trí việc làm; rà soát hồ sơ thủ tục, nhất là hồ sơ thủ tục liên quan đến HĐLĐ để kịp thời phát hiện bất cập và có giải pháp xử lý theo đúng thẩm quyền; rà soát các trường hợp HĐLĐ báo cáo cơ quan chức năng để hưởng chế độ chính sách theo Nghị quyết 94 của HĐND tỉnh; rà soát sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Chương trình hành động số 21 của Tỉnh ủy, trước hết là xác định lộ trình tự chủ. Cùng với đó, cần quan tâm thực hiện chế độ cho viên chức, hợp đồng lao động như: Nâng lương trước thời hạn, chuyển ngạch, chế độ bảo hiểm xã hội, đảm bảo mức lương của hợp đồng lao động phải phù hợp với mức lương tối thiểu của vùng. Đồng thời, chủ động đề xuất giải quyết những vướng mắc khó khăn do thiếu giáo viên; UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, phòng ban của thị xã bổ sung, hoàn thiện nội dung báo cáo...

Lãnh đạo Ban Quản lý chợ Mạo Khê báo cáo làm rõ nội dung liên quan đến thực hiện chê độ chính sách đối với viên chức, người lao động tại đơn vị.
Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý chợ Mạo Khê báo cáo làm rõ nội dung liên quan đến thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động tại đơn vị.

Trước đó, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại Trường Mầm non Hồng Thái Đông và Ban Quản lý chợ Mạo Khê.

Trúc Linh
 

.
.
.
.
.
.
.
.