Đảng bộ huyện Ba Chẽ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Thứ Năm, 14/06/2018, 16:11 [GMT+7]
.
.

Ngày 14/6, Đảng bộ huyện Ba Chẽ tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị.

f
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Ba Chẽ đã tập trung đổi mới công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Công tác lãnh chỉ đạo lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tiêu biểu như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 15,2%/năm, tăng 0,13% so với nghị quyết; tỷ trọng ngành nông lâm - ngư nghiệp đạt 38,6%, tăng 3,6% so với nghị quyết; thương mại dịch vụ tăng 0,6% so với nghị quyết; tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 21,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 1.127 USD, đạt 120% so với đầu nhiệm kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 được triển khai tích cực; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm mạnh, từ 34,7% năm 2015 giảm xuống còn 19,91% năm 2017. Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, yêu cầu Đảng bộ huyện Ba Chẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược; huy động mọi nguồn lực cho các công trình động lực quan trọng; cải thiện môi trường xúc tiến đầu tư; chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135; tăng cường phát huy tiềm năng lợi thế, nhân rộng các sản phẩm chủ lực của địa phương. Đồng thời đảm bảo chính sách an sinh xã hội; giữ gìn bản sắc văn hóa; đảm bảo an ninh nông thôn; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa 5 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn theo đúng lộ trình.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ huyện cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, ý chí quyết tâm, đoàn kết thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi toàn diện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Bình Minh (Trung tâm TT - VH Ba Chẽ)

.
.
.
.
.
.
.
.