TP Móng Cái: Đề nghị được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh

Thứ Sáu, 25/05/2018, 16:57 [GMT+7]
.
.

Ngày 25/5, HĐND TP Móng Cái khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Móng Cái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; các quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; lập quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản tập trung TP Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

Đơn vị tư vấn trình bày Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại kỳ họp.
Đơn vị tư vấn trình bày Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại kỳ họp.

Để việc thông qua các Đề án, Đồ án, Quy hoạch nói trên đảm bảo theo luật định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tại Kỳ họp các đại biểu đã nghe, xem xét, nghiên cứu thảo luận báo cáo, tờ trình, đề án do UBND thành phố, các Ban của HĐND thành phố và các cơ quan liên quan trình tại Kỳ họp. Đồng thời, thông qua các Nghị quyết về: 6 đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; Quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản tập trung TP Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án quy hoạch phát triển nhân lực khu kinh tế Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án đề nghị công nhận thành phố Móng Cái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Ðây là những nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể chế hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố, làm căn cứ để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 23 đã đề ra.

                                                                                                  Thái Cảnh

.
.
.
.
.
.
.
.