Tác phẩm dự thi giải Búa Liềm Vàng

Bổ sung cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy: Cách làm sáng tạo, riêng có của Quảng Ninh

Thứ Sáu, 18/05/2018, 07:51 [GMT+7]
.
.

Sau gần 1 năm thực hiện thí điểm bổ sung cán bộ  đồn biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển đảo đến nay, đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng đã phát huy cao độ vai trò tham mưu cùng cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên biên giới.

Quảng Ninh nằm ở vùng Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng, là địa bàn “phên giậu” của Tổ quốc, nhất là về quốc phòng - an ninh. Nhận thức rõ điều đó, nhiều năm nay, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đầu tư xây dựng khu vực biên giới, biển đảo vững mạnh toàn diện.

Thượng tá Phùng Thế Vinh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quảng Đức (Thứ 2, từ trái), cán bộ được chỉ định bổ sung vào Huyện ủy Hải Hà xuống địa bàn nắm tình hình phát triển kinh tế của đồng bào
Thượng tá Phùng Thế Vinh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quảng Đức (thứ hai, trái sang), được chỉ định bổ sung vào Huyện ủy Hải Hà xuống địa bàn nắm tình hình phát triển kinh tế của đồng bào.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy biên giới, biển đảo thực hiện cơ bản có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Về việc bố trí cán bộ bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy, chính quyền, tính đến đầu năm 2017, đồng chí Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh được bố trí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp xã có 24 đồng chí cán bộ tăng cường giữ chức phó bí thư đảng ủy. Tuy nhiên, ở cấp huyện, từ trước đến nay, Trung ương và tỉnh không có chủ trương đưa cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy. Về tổ chức, biên chế, bộ đội biên phòng bố trí các đồn biên phòng tại 11/14 huyện, thành phố trong tỉnh.

Từ đặc điểm tình hình như vậy, bên cạnh những thành quả nội bật trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, quá trình thực hiện  nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định. Đó là: Công tác phối hợp, tham mưu trong trao đổi thông tin, báo cáo đánh giá tình hình của một số đồn biên phòng với các cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng có lúc, có việc chưa kịp thời, hiệp đồng với các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới có lúc chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao, công tác phối hợp trong tổ chức phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc”, “Ngư trường bến bãi”, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới, biển đảo chưa phát huy mạnh mẽ, việc phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới ở một số nơi chưa nền nếp, có lúc, có nơi còn mang tính hình thức. Mặt khác, công tác phối hợp quản lý hoạt động của các phương tiện, quản lý đăng ký tạm trú, lưu trú trong vành đai biên giới vẫn còn một số thiếu sót, dẫn đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm có mặt còn hạn chế. Nguyên nhân của tình trạng này thì có nhiều, song có một nguyên nhân căn bản là chưa có quy định việc chỉ định đồng chí chỉ huy đồn biên phòng vào cấp ủy hoặc là thành viên của UBND cấp huyện ở khu vực biên giới, hải đảo.

Chính vì vậy, để phát huy tối đa vai trò tham mưu của đội ngũ bán bộ đội biên phòng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh trên biên giới, ngày 21/3/2016, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có Đề án số 174-DA/TU để áo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng cho chủ trương thí điểm chỉ định bổ sung đồng chí đồn trưởng hoặc chính trị viên đồn biên phòng tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, biển đảo của tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo Đề án, Tỉnh ủy xin ý kiến Trung ương chỉ định bộ sung cán bộ biên phòng tham gia các Huyện ủy Hải Hà, Bình Liêu, Vân Đồn, Cô Tô và Thành uỷ Móng Cái.  Đề án được xây dựng công phu, phân tích, chặt chẽ, sát thực tiễn nên khi trình lên Ban Bí thư Trung ương Đảng đã được cho phép. Cụ thể là ngày 1/3/2017, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Văn bản số 3389-CV/VPTW nêu rõ: Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chủ trương tăng thêm cấp ủy viên bộ đội biên phòng vào cấp ủy các huyện ở tỉnh Quảng Ninh…

Sau 2 năm thực hiện, Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm, báo cáo Ban Bí thư chỉ đạo chung. Sau khi có chỉ đạo này, ngày 27/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định để bổ sung thêm 5 cán bộ bộ đội biên phòng như đã đề xuất với Trung ương.

Thượng tá Lê Anh Tuấn, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Hoành Mô (Đầu tiên, bên phải) tham dự sinh hoạt với Chi ủy, Chi bộ cơ quan xã Hoành Mô (Bình Liêu) để triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018
Thượng tá Lê Anh Tuấn, Đồn trưởng Đồn BP Hoành Mô (đầu tiên, bên trái) tham dự sinh hoạt với Chi ủy, Chi bộ cơ quan xã Hoành Mô (Bình Liêu) để triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018.

Trao đổi về tính hiệu quả của việc bổ sung cán bộ bộ đội biên phòng vào cấp ủy cấp huyện địa phương biên giới của tỉnh, Đại tá Trần Văn Bừng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: Từ khi được chỉ định bổ sung vào cấp ủy, đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng đã phát huy cao độ vai trò tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố thế trận biên phòng toàn dân. Qua theo dõi, đánh giá chung, đến nay, các cấp ủy cấp huyện có đều đánh giá cao vai trò của đội ngũ cán bộ bộ đội biên phòng mới được chỉ định tham gia cấp ủy. Đây là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, đề xuất với Trung ương cho nhân rộng mô hình trên toàn quốc.

Còn Thượng tá Lê Anh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hoành Mô, cán bộ được chỉ định bộ sung vào Huyện ủy Bình Liêu theo đề án, chia sẻ: Nếu như trước kia, các cuộc họp của Huyện ủy, lãnh đạo đơn vị chỉ được triệu tập tham dự theo tư cách khách mời, nên mỗi cuộc họp, đơn vị lại cử một đồng chí chỉ huy đi dẫn đến không nắm bắt hết được nhiệm vụ chung mà Đảng bộ huyện bàn thảo. Do là “khách”, nên ý kiến tham gia của chỉ huy đơn vị vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ cũng ở mức độ. Từ khi được bổ sung vào cấp ủy, đến nay, được phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách theo dõi cụ thể, tôi thấy trách nhiệm, vai trò của cá nhân lớn hơn, nên đã tích cực, chủ động hơn trong việc nghiên cứu, đề xuất với Đảng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội cũng như xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định hơn.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.