Bộ CHQS tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện đề án Đổi mới công tác giáo dục chính trị

Thứ Sáu, 18/05/2018, 09:24 [GMT+7]
.
.

Ngày 17/5, tại Trường Quân sự tỉnh (phường Nam Khê, TP Uông Bí), Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

fd
Đại tá Nguyễn Trung Trịnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án.

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện Đề án, với những chủ trương, giải pháp sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh. Chất lượng công tác giáo dục chính trị có bước chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT; nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam và yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật và nền nếp chính quy trong mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần tạo động lực quan trong thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung thực hiện 7 nhóm chủ trương, biện pháp trong thực hiện Đề án, trong đó tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp, tích cực biên soạn tài liệu; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hội thi, hội thao; làm tốt công tác quản lý, định hướng, phát huy vai trò tích cực, tự giác của cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò "Lực lượng 47" trong việc tổng hợp tình hình chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời thông tin, tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội trên các trang mạng xã hội; bồi dưỡng nâng cao trình độ, bản lĩnh tác phong cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị; đẩy mạnh hình thức nêu gương, tri ân người tốt, việc tốt; xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến trong sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện, xây dựng đơn vị và xây dựng nếp sống, nhân cách quân nhân. Đầu tư cơ sở vật chất, khai thác hiệu quả trang thiết bị thực hiện hiệu quả đề án;  xây dựng môi trường cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp; quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương khen thưởng 9 tập thể, 12 cá nhân trong 5 năm thực hiện Đề án.

Văn Đảm (Bộ CHQS Quảng Ninh)

 

.
.
.
.
.
.
.
.