TX Quảng Yên: Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thôn, khu

Thứ Sáu, 13/04/2018, 05:36 [GMT+7]
.
.

Để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn mới được nhất thể hóa theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020”, TX Quảng Yên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ này. Qua đó phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ thôn, khu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh... 

Thị ủy Quảng Yên tổ chức lớp tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ bí thư kiêm trưởng thôn khu
Thị ủy Quảng Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư kiêm trưởng thôn, khu.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TX Quảng Yên cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, đến nay, 179/179  thôn, khu trên địa bàn thị xã đã thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thôn, khu, đảm bảo thực hiện tốt chủ trương nhất thể hóa chức danh, ngay sau khi kiện toàn, Thị ủy Quảng Yên đã chỉ đạo đảng ủy các xã, phường phân công các đảng ủy viên thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của chi bộ thôn, khu và vai trò của bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng năng lực, trình độ lãnh đạo, điều hành cho đội ngũ này.

Cuối năm 2017, Thị ủy Quảng Yên đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu (mỗi lớp tập huấn kéo dài trong 4 ngày). Tham gia lớp tập huấn, các bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu được học tập các chuyên đề: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; chức năng, nhiệm vụ và chế độ chính sách đối với trưởng thôn, khu phố; công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác vận động nhân dân của bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố; thực hiện quy chế dân chủ, giám sát cộng đồng, thanh tra nhân dân, hòa giải ở cơ sở; một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ cơ sở… Thị xã cũng đã tổ chức 2 buổi tọa đàm để trao đổi kinh nghiệm nâng cao vai trò của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân. Qua đó, đã giúp đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu nhanh chóng bắt nhịp với công việc, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tìm hiểu ở xã Hoàng Tân, chúng tôi được đồng chí Trần Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Toàn xã có 5/5 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, trong đó có 4 đồng chí lần đầu kiêm nhiệm hai vai. Vì vậy, ngay sau khi kiện toàn, xã đã chủ động tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Trong đó, chú trọng tập huấn các nội dung về tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; chức năng, nhiệm vụ và chế độ chính sách đối với trưởng thôn, khu phố; công tác vận động nhân dân của bí thư chi bộ, trưởng thôn… Qua đó, đã giúp đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn nhanh chóng bắt nhịp với công việc, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Xã còn duy trì nghiêm túc việc giao ban định kỳ với đội ngũ cán bộ thôn hằng tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở…

1
Nhiều tuyến đường trên địa bàn thôn 4, xã Hoàng Tân đã được bê tông hóa nhờ cán bộ thôn đã biết khơi gợi sự chung tay của người dân.

Ông Lê Văn Ngọc, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 4, xã Hoàng Tân chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận “2 vai” nên bước đầu không tránh khỏi những khó khăn trong công tác. Song, được sự giúp đỡ của các đồng chí bí thư chi bộ đi trước, được xã và thị xã tập huấn những kỹ năng, kiến thức cơ bản của bí thư chi bộ, trưởng thôn nên tôi đã nhanh chóng bắt nhịp được công việc mới. Để xây dựng các nghị quyết chuyên đề sát với thực tế, tôi thường xuyên cùng với các đồng chí trong Ban chi ủy đi thực tế, tiếp nhận những phản ánh của nhân dân, từ đó thống nhất, lựa chọn các nội dung cấp thiết để đưa ra bàn bạc thực hiện. Nhờ đó, khi chi bộ thôn ban hành Nghị quyết về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu đã huy động được sự hưởng ứng và chung tay thực hiện tích cực của nhân dân…

Với sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương xã, đến nay đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn trên địa bàn TX Quảng Yên đã bắt nhịp tốt với công việc, chủ động trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ ở khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ TX Quảng Yên, cho biết thêm: Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở thôn, khu, đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới, thời gian tới TX Quảng Yên sẽ tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện, kiểm tra, nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu. Thị xã cũng đang tiến hành xây dựng kế hoạch để đến đầu quý 4 năm 2018 tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm việc triển khai mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu. Qua đó, xây dựng đội ngũ này là những tấm gương về phẩm chất đạo đức, hiệu quả công tác, có khả năng làm công việc, nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Nguyễn Chiến

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.