Tỉnh ủy giao ban công tác quý I với các ban xây dựng Đảng

Thứ Ba, 10/04/2018, 18:32 [GMT+7]
.
.

Ngày 10/4, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban công tác quý I, bàn nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 với các ban xây dựng Đảng và một số đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong quý I, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các ban xây dựng Đảng, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tư tưởng; triển khai, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham mưu cấp ủy kiện toàn, bố trí, sắp xếp, tinh giản bộ máy các cấp trong tỉnh theo nghị quyết Trung ương và của tỉnh bảo đảm quy trình, quy định; tổ chức đánh giá cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Công tác nội chính, kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và ngày càng đi vào nền nếp…

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã yêu cầu cụ thể một số nhiệm vụ đối với từng đơn vị, như: Tiếp tục bám nội dung liên quan đến hợp nhất ủy ban kiểm tra với thanh tra cấp huyện; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh và nắm chắc tình hình, phát hiện, đề xuất các giải pháp xử lý, đồng thời đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm soát; tiếp tục bám vụ việc phức tạp, nhất là liên quan đến việc gian lận bảo hiểm xã hội, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của cán bộ, tham nhũng; nắm bắt, theo dõi tốt việc thực hiện Quy định số 06-QĐ/TU ngày 4/8/2017 “Về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu: Các đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị theo sát kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

Chỉ đạo cụ thể nhiệm vụ đối với từng đơn vị, đồng chí yêu cầu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu  triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, thông báo của Trung ương, Tỉnh ủy đến các đơn vị; thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm chắc tình hình dư luận trên địa bàn, nhất là tại một số địa phương có những nổi cộm, bức xúc, từ đó định hướng thông tin báo chí; tăng cường tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết 09, Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy...

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể trong triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy đến các sở, ngành, đảm bảo hiệu quả, sát thực tiễn. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đổi mới phương thức giảng dạy, đồng thời quản lý chặt chẽ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của học viên. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tăng cường rà soát công tác cán bộ; đôn đốc triển khai công tác xây dựng Đảng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham gia cùng Cơ quan Khối ổn định tổ chức, bộ máy và sớm triển khai chương trình giám sát theo kế hoạch đã đăng ký, trong đó tập trung đến các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, kỷ cương công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu, báo cáo Tỉnh ủy những vấn đề phát sinh.

Đồng chí nhấn mạnh: Tháng 4, Quảng Ninh có nhiều sự kiện quan trọng, do vậy, Báo Quảng Ninh, Đài PTTH tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng các sự kiện để nhân dân, du khách biết; đồng thời tuyên truyền sâu những chủ trương, định hướng, nghị quyết của Trung ương, tỉnh về các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.