Phòng, chống tham nhũng từ công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Ba, 17/04/2018, 05:09 [GMT+7]
.
.

Năm 2018, thông qua việc kiểm tra, giám sát, Quảng Ninh sẽ đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và kết quả trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, góp phần nhận diện các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Quản lý, giám sát hiệu quả cán bộ, công chức, viên chức

Để thực hiện hiệu quả nội dung này, hiện nay, Tỉnh ủy đang tích cực chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý; quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng chí Hà Hải Dương, Chủ tịch UBND TX Đông Triều (bên trái) kiểm tra đột xuất công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ tại UBND xã Bình Dương. Ảnh: Thành Hưng (Trung tâm TT-VH Đông Triều)
Lãnh đạo TX Đông Triều (bên trái) kiểm tra đột xuất công tác thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ tại UBND xã Bình Dương. Ảnh: Thành Hưng (Trung tâm TT-VH Đông Triều)

Đồng thời với đó tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ và thực hiện công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ; tăng thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm, xác minh, kết luận khi có dấu hiệu tham nhũng; khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Song song với đó, tỉnh cũng tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm nay, quyết tâm phấn đấu giảm 2,5% tổng biên chế so với năm 2017. Đồng thời tiếp tục triển khai thí điểm hợp nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng giữa cấp ủy và chính quyền ở cấp huyện;  rà soát, tách dịch vụ công ra khỏi chức năng quản lý nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh rà soát, sắp xếp lại các đầu mối đối với các đơn vị tương đồng nhiệm vụ để có bộ máy gọn nhẹ...

Tỉnh quyết tâm thực hiện theo đúng số lượng biên chế công chức Trung ương giao, dự kiến trong 2 năm 2017-2018 giảm 489 biên chế công chức. Để thực hiện được chỉ tiêu này, tỉnh tiến hành cơ cấu lại biên chế theo hướng chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, giao tự chủ; thực hiện chuyển đổi một số vị trí hỗ trợ, phục vụ sang hình thức thuê mướn dịch vụ; thực hiện kiêm nhiệm… Đồng thời điều chuyển CB,CC,VC ở những nơi vượt chỉ tiêu biên chế đến những nơi còn thiếu biên chế có nhu cầu bổ sung…

Tăng cường thanh tra, kiểm tra

Cùng với việc quan tâm đẩy mạnh quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, để công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao, thực chất, hiện Tỉnh ủy cũng tích cực chỉ đạo các đơn vị liên quan, ngành chức năng phải quan tâm tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin phản ánh về tham nhũng, tố cáo; thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo, người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng; mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra...

Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiểm tra việc thực hiện dự án làm đường vào khu dân cư biên giới tại xã Bắc Sơn.
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra việc thực hiện dự án làm đường vào khu dân cư biên giới tại xã Bắc Sơn, TP Móng Cái. Ảnh: Hữu Việt

Song song với đó, tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định, kiểm định công; mở rộng xã hội hoá hoạt động giám định tư pháp phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, tăng cường thanh, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác cán bộ...

Tỉnh tập trung xác minh, điều tra làm rõ, xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc, vụ án tham nhũng, những vụ việc chưa đến mức xử lý hình sự thì phải xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước; tăng cường mối quan hệ phối hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan điều tra các cấp với cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phát hiện, xử lý tham nhũng... Đồng thời tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng, phẩm chất chính trị, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử…

Với quyết tâm cao cùng những giải pháp cụ thể, quyết liệt trong từng nội dung, nhiệm vụ, chắc chắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng hiệu quả. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.