Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

Thứ Hai, 16/04/2018, 05:27 [GMT+7]
.
.

Theo kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở Việt Nam năm 2017 vừa được công bố ngày 4/4, Quảng Ninh được xếp vị trí thứ 32/63 tỉnh, thành phố, tăng 30 bậc so với năm 2016 (62/63), được xếp trong nhóm trung bình cao của cả nước.

Chỉ số PAPI bao gồm 6 trục nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công, với 22 chỉ số nội dung thành phần và hơn 90 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị, hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh, thành phố. Điểm đáng lưu ý của PAPI 2017 là chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công tăng điểm cao nhất, phản ánh tham nhũng khu vực công giảm. Điều này cho thấy chính quyền các địa phương đã có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng ở cả 4 nội dung thành phần, gồm: Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương; kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công, công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực công và quyết tâm chống tham nhũng. Đối với Quảng Ninh, chỉ số kiểm soát tham nhũng cũng tăng, đạt 6,28/10 điểm; cao nhất trong 7 năm qua.

Thực tế cho thấy, năm 2017, công tác phòng, chống tham nhũng đã được Quảng Ninh đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn, hiệu quả hơn. Tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động số 05-Ctr/TU ngày 2/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Chương trình số 50-Ctr/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 07/KH-UBND và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 20/7/2017 về phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, trong năm, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/8/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ; ban hành Quy định số 06-QĐ/TU ngày 4/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quy định tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Quy định số 07-QĐ/TU ngày 10/8/2017 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Toàn tỉnh đã tổ chức 29 lớp tập huấn, 430 hội nghị tuyên truyền và phát hành 83.540 tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua đó, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và trong nhân dân, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác tự phê bình, phê bình.

Cùng với đó, thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”, tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Trong năm 2017, tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn thực hiện thanh tra tại 3 đơn vị, kiểm tra theo kế hoạch tại 7 sở và 13 đơn vị trực thuộc sở; 4 đơn vị cấp huyện và 8 đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện; kiểm tra đột xuất tại 8 đơn vị bảo hiểm xã hội thuộc các huyện, thị xã, thành phố; 24 đơn vị cấp xã, 7 trung tâm hành chính công. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã cử các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn về kỷ luật, kỷ cương hành chính và tiến hành rà soát các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ. Cụ thể, Thanh tra tỉnh đã tổ chức thành lập đoàn thanh tra thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo Kế hoạch số 8377/KH-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện đề án của Thủ tướng Chính phủ tăng cường xử lý vi phạm quản lý sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...

Ngoài ra, năm 2017, Thanh tra tỉnh và các địa phương đã triển khai 125 cuộc thanh tra, 2 cuộc kiểm tra (có 22 cuộc từ năm 2016 chuyển sang), trong đó có 90 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 35 cuộc thanh tra đột xuất. Qua kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 55 tỷ đồng; kiến nghị khác hơn 11 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với 93 tập thể, 84 cá nhân. Đồng thời, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện sai phạm, thi hành kỷ luật đối với 344 đảng viên, trong đó có 91 trường hợp là cấp ủy viên các cấp; cơ quan điều tra đã khởi tố mới 6 vụ với 24 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế, chức vụ…

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN năm 2018. Ảnh: Quang Minh
Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2018. Ảnh: Quang Minh

Từ đầu năm 2018 đến nay, tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện thanh tra các dự án đầu tư hạ tầng đô thị, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra năm 2017; chỉ đạo triển khai rà soát một số lĩnh vực, nội dung nhạy cảm. Đặc biệt là gắn công tác phòng, chống tham nhũng với thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh, chỉ đạo tăng cường nắm, xử lý vi phạm trong quản lý tài nguyên than, cát, sỏi, đất san lấp. Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử án về tham nhũng, hoàn tất xét xử 2 vụ/15 bị cáo diện Tỉnh ủy chỉ đạo; đang hoàn tất điều tra 1 vụ.

Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống tham nhũng, qua đó nâng cao chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, góp phần nâng cao chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2018.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.