Hợp nhất một số cơ quan cấp huyện: Đảm bảo bộ máy tổ chức tinh gọn, thống nhất

Thứ Năm, 12/04/2018, 07:51 [GMT+7]
.
.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đường lối, chủ trương của Đảng được thể chế hoá bằng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội có hệ thống tổ chức riêng, hoạt động tương đối độc lập với hệ thống tổ chức của Đảng. Điều này dẫn tới hiện tượng song trùng tổ chức bộ máy có chức năng, nhiệm vụ gần giống nhau, như cơ quan Tổ chức của Đảng với cơ quan Nội vụ của chính quyền, Tuyên giáo với Thông tin truyền thông, Kiểm tra với Thanh tra. Từ thực tế đó, nếu không có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị sẽ dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất, chồng chéo, giải quyết vụ việc không kịp thời.

TP Uông Bí tổ chức
TP Uông Bí tổ chức công bố quyết định hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Thanh tra thành phố và hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ thành phố.

Điển hình là cơ quan Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra cấp huyện có nhiều điểm chung như: Cùng chung mục đích; khá trùng nhau về đối tượng; có nhiều chức năng, nhiệm vụ, nội dung tương đồng… Tuy nhiên, quy trình, thẩm quyền, phạm vi, cách thức, thời hiệu xử lý khác nhau dẫn đến trùng lặp, thậm chí còn phát sinh những khâu trung gian, không kế thừa được kết quả giải quyết giữa thanh tra và kiểm tra, kết luận đôi lúc chưa thống nhất. Hay với việc tồn tại song song cả Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ cấp huyện, các địa phương trên toàn tỉnh chưa có một đầu mối thống nhất quản lý biên chế CB,CC,VC cho cả hệ thống chính trị; nhiều khâu trong công tác cán bộ chưa thông suốt. Điều này dẫn đến vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đội ngũ CB,CC,VC, trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu về công tác tổ chức, cán bộ chưa được phát huy toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Yêu cầu thực tiễn của việc triển khai Đề án 25 đòi hỏi toàn tỉnh phải tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh giản biên chế. Trong đó tập trung giảm đầu mối tổ chức bộ máy của các cơ quan đảng, chính quyền ở cấp huyện theo phương châm: Các cơ quan tương đồng về chức năng, nhiệm vụ được sáp nhập theo hướng một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm.

Do đó, việc hợp nhất Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ cấp huyện, cơ quan Kiểm tra với Thanh tra cấp huyện đã được tỉnh nghiên cứu, từng bước triển khai. Đến hết quý I/2018, tỉnh đã thực hiện hợp nhất Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ cấp huyện tại 11 địa phương, gồm: Bình Liêu, Hải Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Cô Tô, Vân Đồn, Móng Cái, Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí, Quảng Yên. Đồng thời, hợp nhất Cơ quan UBKT cấp ủy với Thanh tra cấp huyện tại 10 địa phương: Vân Đồn, Bình Liêu, Tiên Yên, Hải Hà, Móng Cải, Cẩm Phả, Cô Tô, Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long.

Hiện nay, các cơ quan đã hợp nhất đang tích cực ổn định hoạt động, xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm và tổ chức hoạt động của Cơ quan để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, các đơn vị cũng chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ, cử cán bộ kèm cặp cán bộ nhận nhiệm vụ mới, đồng thời đề nghị các cơ quan cấp trên tổ chức tập huấn… Qua đó nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo các tiêu chuẩn chức danh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hợp nhất về bố trí phòng làm việc, trang thiết bị và phân bổ nguồn kinh phí hoạt động…

Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy Uông Bí cho biết: TP Uông Bí là đơn vị đầu tiên trong tỉnh công bố quyết định hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Thanh tra thành phố và hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ thành phố. Sau một tháng đi vào hoạt động, 2 cơ quan đã phát huy tinh thần chủ động, khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công cán bộ và đang nghiên cứu, tham mưu cho thành ủy bổ sung các quy định để phù hợp với yêu cầu và tình hình của đơn vị. Thành phố cũng tạo điều kiện tốt nhất cho 2 đơn vị về điều kiện làm việc, kinh phí hoạt động và phân công cán bộ.

a
Cán bộ của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Bình Liêu sắp xếp tài liệu, hồ sơ cán bộ, công chức tại trụ sở mới.

Tìm hiểu ở Bình Liêu, chúng tôi được đồng chí Loan Thị Công, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, cho biết: Ngày 2/4 vừa qua, Huyện ủy Bình Liêu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ. Mới đi vào hoạt động nên Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện hiện đang sắp xếp lại trụ sở làm việc, xây dựng quy chế hoạt động, phân công công việc. Hiện nay, đơn vị được bố trí 6 phòng làm việc ở tầng 2, trụ sở Huyện ủy và đang bố trí, sắp xếp các phòng chức năng. Đội ngũ cán bộ vẫn đảm nhiệm các nhiệm vụ được phân công trước khi hợp nhất để đảm bảo công việc thông suốt, không bị gián đoạn. Song song với đó, đơn vị cũng phân công cán bộ soạn thảo quy chế hoạt động để đưa ra thảo luận trong chi bộ. Sau khi có quy chế mới phân công lại và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ theo nhiệm vụ mới…

Thực tế cho thấy, việc hợp nhất Ban Tổ chức - Phòng Nội vụ, cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra cấp huyện trong giai đoạn hiện nay được đánh giá là yêu cầu cần thiết, đảm bảo cho bộ máy tổ chức được tinh gọn, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền; khắc phục những chức năng, nhiệm vụ chồng chéo, giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết. Chính vì thế, việc hợp nhất đã được CB,CC,VC trong các đơn vị đồng tình, ủng hộ, được dư luận đánh giá cao. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.