Hội nghị trực tuyến về tổ chức hệ thống chính trị tại các đơn vị HC-KT đặc biệt

Thứ Hai, 23/04/2018, 17:29 [GMT+7]
.
.

Ngày 23/4, tại Hà Nội, thực hiện sự phân công của Ban Chỉ đạo Quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế (HC-KT) đặc biệt, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về tổ chức hệ thống chính trị tại các đơn vị HC-KT đặc biệt Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quốc (Kiên Giang).

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo Quốc gia về xây dựng các đơn vị HC-KT đặc biệt, chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang. Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, cơ bản các đại biểu nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo Luật đơn vị HC-KT đặc biệt, liên quan đến nội dung tổ chức hệ thống chính trị. Theo đó, đồng tình với phương án bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch UBND đặc khu; phó bí thư là chủ tịch HĐND, nếu bí thư đảng ủy là chủ tịch UBND thì bố trí 1 phó bí thư đảng ủy là phó chủ tịch UBND phụ trách xây dựng hệ thống chính trị, an sinh xã hội; bộ máy giúp việc của UBND từ 7-8 cơ quan, trọng tâm là hoạt động trung tâm hành chính công; HĐND gồm các đại biểu do cử tri bầu ra…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc thay mặt tỉnh Quảng Ninh đề xuất một số nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức hệ thống chính trị đặc khu.

Bên cạnh thống nhất phương án chức danh bí thư, phó bí thư đặc khu ủy, liên quan đến mô hình MTTQ và các đoàn thể chính trị, ở cấp đặc khu, thống nhất thực hiện mô hình cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị đặc khu.

Ở cấp khu hành chính, tỉnh lựa chọn phương án 2 (trước mắt áp dụng mô hình như hiện hành), các khu hành chính có tổ chức MTTQ và các đoàn thể chính trị như cấp cơ sở. Tuy nhiên, được tổ chức theo mô hình khối vận cơ sở như hiện nay tỉnh đang thực hiện thí điểm.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Để tổ chức hệ thống chính trị của đặc khu được hoạt động, chuyển tiếp ngay sau khi Luật có hiệu lực và Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập Đặc khu Vân Đồn, tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Trung ương quan tâm chỉ đạo một số nội dung về công tác cán bộ; có văn bản hướng dẫn về mô hình hệ thống chính trị;…

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đã phát biểu kết luận với một số quan điểm, nguyên tắc và định hướng nhiệm vụ, giải pháp về tổ chức hệ thống chính trị và các vấn đề có liên quan tại các đơn vị HC-KT đặc biệt.

Cụ thể, về quan điểm, nguyên tắc: Bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, quyền làm chủ của nhân dân; bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

Xây dựng hệ thống chính trị phải gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, với xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, với xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa, đổi mới, ổn định, phát triển…

Phương án
Phương án "Sơ đồ mối quan hệ giữa UBND Khu HC-KT đặc biệt Vân Đồn với Chính phủ, các cơ quan trung ương, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành địa phương".

Những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay; những việc mới, chưa được quy định hoặc những việc đã có quy định nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần; những việc còn có ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, bàn bạc để thống nhất chủ trương, giải pháp phù hợp.

Về định hướng nhiệm vụ giải pháp, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 nội dung về xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan tư pháp, lực lượng vũ trang, ngành nghề và chính sách ưu đãi.

Trong đó, về xây dựng tổ chức Đảng, sẽ nghiên cứu, thực hiện theo hướng: Thống nhất văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy. Hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND đặc khu cho phù hợp với Luật đơn vị HC-KT đặc biệt. Thực hiện kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và chính quyền đặc khu cho phù hợp với Luật đơn vị HC-KT đặc biệt. Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND đặc khu, tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương để quyết định cho phù hợp.

Về xây dựng tổ chức chính quyền, nguyên tắc là không để trống quyền lực, vì vậy cần nghiên cứu và chuẩn bị thực hiện theo hướng chính quyền cũ phải tổ chức bầu được chính quyền mới theo các luật, quy định hiện hành.

Hồng Nhung

.
.
.
.
.
.
.
.